Vínna cesta

Územie patrí do stredoslovenskej vinohradníckej oblasti. Je to rozmanitá vinohradnícka oblasť, ktorá sa tiahne od Hontu až po Gemer , t.j. oblasť na juhu stredného Slovenska, pri hraniciach s Maďarskom. Jednou časťou tejto vinohradníckej oblasti je Hontiansky vinohradnícky rajón, ktorý zahŕňa 13 vinohradníckych obcí a z nich sa 12 sa nachádza v našej miestnej akčnej skupine: Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Ladzany, Lišov, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Terany. Aj keď v súčasnosti nepatrí medzi kľúčové oblasti produkcie vína, má vynikajúce pestovateľské podmienky a má veľkú perspektívu. 

Pôdne podmienky sú určované geologickým prevažne vulkanickým substrátom (andezity), na ktorom sa vytvorili úrodné andozeme. Pôdnym druhom sú ílovitohlinité až hlinité, čiže stredne ťažké pôdy. Podnebie sa vyznačuje miernymi teplotami a relatívne nízkym ročným úhrnom zrážok. Najkvalitnejšie vinohradnícke plochy sa nachádzajú na južných svahoch Krupinskej planiny.

Kelti vyrábali víno na našom území už v 6. st. p. n. l., svedčia o tom aj archeologické nálezy. Víno vyvážali ako luxusný tovar do severnejších oblastí. Po nich prichádzajú na toto územie Rimania a vinič hroznorodý sa začína pestovať intenzívnejšie. Prvá písomná zmienka o vinohradníctve v tejto oblasti pochádza z roku 1135, kedy kráľ  Belo daroval dve vinice benediktínskemu kláštoru Bzovík. V rozvoji vinohradníctva sa pokračovalo až do 13. storočia, kedy kvôli ničivému vpádu Tatárov bola väčšina vinohradov zničená. V 15. storočí po príchode kolonizátorov začalo pestovanie viniča mimoriadne rozkvitať. V tomto období až 70 % celkového množstva vína predaného na Slovensku pochádzalo zo západného Slovenska a Hontu. Neskôr v 16. a 17. storočí, pravdepodobne pod vplyvom nerentability, sa od pestovania hrozna v tak veľkom geografickom rozložení upustilo a začiatkom novoveku sa u nás vinohradníctvo rozvíjalo už v obmedzenom regióne, v ktorom je známe aj dnes. Pokles vo vinohradníckej produkcii pokračoval po celú dobu 18. a 19.storočia aj pod vplyvom novozavlečených chorôb (pere-nospóra) a škodcov (fyloxéra) až do 20. rokov minulého storočia (obdobie hospodárskej krízy) a medzivoj­nového obdobia do 60. rokov. 

Dudince – v kúpeľnom mestečku sa nachádza časť Merovce a časť Staré Dudince, kde je sústredená vinohradnícka produkcia. Vinohradníctvo tejto lokality charakterizujú viaceré rodinné vinárstva, ktoré sú založené na niekoľkogeneračných tradíciách. Pôdy vo viniciach sú obohatené o minerálne látky z liečivého prameňa a tie dávajú vínam charakteristickú chuť a vôňu.

Viac informácií: www.vinohradnik.sk

Hontianske Moravce – v súčasnosti pestovanie viniča vo veľkej produkcii v tejto obci upadá a záujem sa prenáša na rodinné vinárstva. O pestovanie viniča a výrobu vína je v súčasnosti veľký záujem aj pri malých spracovateľoch, ktorí sa snažia pestovať tak ako samorodé odrody, tak aj ušľachtilé odrody vín. Vínne pivnice boli vysekané v brale Nad Mačkášom. 

Hontianske Nemce - vinohradnícka osada Vinice leží pod vrchom Kukučka a už z názvu je jasné že ide o lokalitu s množstvom viníc a vínnych pivníc. Do lokality okrajovo zasahujú Štiavnické vrchy a ich kopce ohraničujú úrodné vinice tunajších vinohradníkov. 

Hontianske Tesáre – pestovanie viniča v tejto lokalite siaha hlboko do minulosti. Vinohradníctvo siaha hlboko do formovania krajiny, aj do života miestneho obyvateľstva a preto mu patrí jedno z popredných miest v ekonomike tejto oblasti. Stráne sú v súčasnosti najrozsiahlejšia vinohradnícka oblasť obce v časti Dvorníky. 

Kráľovce Krnišov - v blízkosti obce sa nachádza vinohradnícka lokalita Pivnice, kde vinohradníci vyrábajú vína z hrozna okolitých kvalitných viníc.

Ladzany – v obci sa nachádza vinárska osada Biele dráhy, kde sa zachovala pôvodná architektúra vinohradníckych usadlostí. 

Lišov – vinohrady sú sústredené okolo obce a približne 2 km od obce sa nachádzajú kamenné obydlia, ktoré dnes slúžia na uskladňovanie vín.

Medovarce – miestne vinohrady sa dodnes rozprestierajú na hrebeňoch Krupinskej planiny v lokalite Brište. Vínne pivnice sú vytesané v brale v lokalite s rovnomenným názvom Bralo, do ktorej sa prechádza cez Hajnalov mlyn. 

Rykynčice – vinohrady sa rozprestierajú na hrebeňoch Krupinskej planiny v nadmorskej výške 300m. Patria k  výnimočným zjavom vo vinohradníctve, pretože sú na Slovensku jedinou náhornou vrchovinou, kde sa už niekoľko storočí nepretržite pestuje vinič.

VINOJEK – Jaroslav Knápek 

Firma obhospodaruje 32 ha rodiacich vlastných viníc s bohatou odrodovou skladbou. Trinásť druhov regionálnych odrodových vín (cabernet sauvignon, frankovka modrá, modrý portugal, svätovavrinecké, rizling vlašský, rulandské šedé, tramín červený, muškát moravský, chrupka biela, muller thurgau, muškát ottonel, veltlínske zelené, veltlínske červené skoré) je vyrobených z vlastnej suroviny. Celoročná starostlivosť o hrozno je prevažne ručnou ľudskou prácou. Všetky vína sú vyrobené metódou riadeného kvasenia a vďaka novým technologickým postupom si zachovávajú svoj výrazný odrodový charakter, čistú vôňu a sviežu lahodnú chuť. 

Kontakt:

VINOJEK – Jaroslav Knápek
+421 907 072 822

www.vinojek.sk

Sebechleby – v prekrásnom a kľudnom prostredí na južnom okraji Štiavnických vrchov ležia vinárske osady Mladá Hora a Stará Hora. Sebechleby patrili v minulosti medzi najdôležitejšie vinohradnícke lokality regiónu. V oboch lokalitách dodnes miestni obyvatelia pestujú hrozno a spracovávajú vína, prevažne samorodé hybridy.

Viac informácií: www.starahora.sk

VÍNO LAUKO

Firma  nadväzuje na rodinnú tradíciu vinohradníctva a vinárstva trvajúcu niekoľko generácií. Ich snahou je produkovať vysoko kvalitné vína v menších množstvách, ktoré odrážajú typické vlastnosti podložia a klimatických podmienok tohto regiónu prejavujúce sa vo vôni a v chuti. Ponúkajú niekoľko druhov bielych, ružových i červených vín. Medzi najobľúbenejšie z našej ponuky patria veltlín zelený, rizling rýnsky, sauvignon blanc, svätovavrinecké, frankovka modrá a cabernet sauvignon. Biele vína prevažne vyrábame reduktívnou technológiou v nerezových sudoch a  rizling rýnsky leží na kvasničných kaloch v barikových sudoch - metóda sur lie, ktorá vytvára vínu plnú chuť. Červené vína zrejú v barikových sudoch a sú vyrábané klasickou metódou. Spomínaný rajón má bohatú históriu v pestovaní  dnes už pomerne vzácnych priamoplodiachich hybridoch, ktoré v našom vinárstve nechýbajú a dodávajú mu historicko-regionálny ráz. Ďalšími špecialitami nášho vinárstva je SEPORTO, bylinkové víno, cibébové  a ľadové vína. 

Kontakt:

VÍNO LAUKO
+421 905 777 967

www.robolauko.sk

Súdovce - vinohrady sú sústredené okolo obce v lokalitách Chrástavky a Zajfrtky. Na Borháze je založený nový vinohrad s vínnou pivnicou.

Terany - pestovaniu viniča sa už v dávnej minulosti venovali osadníci z Terian, aj v erbe obce sa nachádza strom, ktorý je ovinutý viničom. Väčšinou sa tu pestujú samorodé odrody, ale zopár vinohradníkov sa venuje aj pestovaniu šľachtených  odrôd. Vínne pivnice sa nachádzajú presne na opačnej strane pod vrchom Bába. 

Vinohradnícke súťaže

Jedinou vinárskou súťažou v regióne je Hontiansky súdok. Je to súťaž vín vyrobených výhradne amatérskymi vinármi a vinohradníkmi. Tieto vína si vinári vyrábajú pre seba, svoje rodiny a priateľov a preto ich nie je možné nájsť v žiadnej vinotéke ani vinárni. Súťaž sa koná v kúpeľnom meste Dudince v jarnom období. Od roku 2013 je súťaž rozšírená o Regionálny salón vín, čo je samostatná súťaž vín vyrobených profesionálnymi vinármi výlučne z Hontu. Viac informácií o tomto podujatí nájdete na: www.vinohradnik.sk

Vinohradnícke špeciality

Biela a červená konkordia

Biela konkordia patrí k samorodým odrodám viniča, ktorý je rezistentný voči všetkým plesniam a nevyžaduje žiadny chemický postrek. Je odolný voči peronospóre, niektorým hubovitým ochoreniam a agresívnym voškám.  Nevyžaduje ani veľa hnojenia. Vyznačuje sa výraznou  vôňou a mimoriadne vysokým obsahom antioxidnatov. Rozmnožuje sa priamo odrezkami. 

Vinári sa krížením amerického a európskeho viniča snažili vyšľachtiť odolné priamorodiace hybridy a jedným z nich bola aj  biela konkordia. Konkordia sa na Slovenska začala pestovať koncom 19. storočia, kedy tisíce rokov pestované európske vinohrady a miestne odrody zničila americká filoxéra. Pravdepodobne najpestovanejšou odrodou najstaršej hontianskej vinohradníckej obce Sebechleby je biela konkordia, ktorá sa oficiálne volá Niagara. 

Samorodé odrody viniča sú vo veľkom vytláčané  a nahrádzané štepmi, prípadne štepenie ušľachtilého viniča do amerických podpníkov. Zachovali sa výlučne ako domáca produkcia miestnych drobných pestovateľov pre vlastnú potrebu.

Cyklotrasa GREENWAY Cez tri kopce a stovky viníc Kráľovce-Drážovce

Viď. kapitola Cykloturistika a turistické chodníky