Cykloturistika a turistické chodníky

Banská Štiavnica a jej okolité prírodné scenérie Štiavnických vrchov, historické pamiatky a ojedinelá sústava umelo vytvorených jazier - tzv. tajchov,  láka mnoho domácich i zahraničných turistov. 

Región MAS Zlatá cesta poskytuje veľmi dobré podmienky pre cykloturistiku, či už na turistických alebo na horských bicykloch. Stovky kilometrov terénnych a prírodných ciest po lúkach a cez lesy, množstvo singletrackov a najmä unikátne banské jarky sú atraktívnym prostredím pre horskú cyklistiku rôznej náročnosti. Dopĺňajú ich ďalšie stovky kvalitných asfaltových ciest, vhodných pre trekingové a väčšinou aj pre cestné bicykle. Sústava značených aj neznačených trás zavedie cykloturistov a horských bicyklistov na miesta s krásnymi výhľadmi, ale aj do hlbokých lesov a malebných prírodných zákutí. Na bicykli je ľahké dostať sa skoro ku všetkým tajchom, k pamiatkam a na atraktívne miesta regiónu.

Cyklotrasa GREENWAY – Trasa z Drážovciec cez Sebechleby do Krnišova. Jedná sa o 29 km úsek cyklotrás hodnotených ako náročná pre horské bicykle.  Priemerný čas prejdenia trasy je 4 hodiny ide sa po modrej cykloznačke.

Beliansky okruh - Okruh Banskej Belej. Jedná sa o 16,5 km úsek cyklotrás hodnotených ako stredne náročná. Priemerný čas prejdenia trasy je 2 hodiny ide sa po zelenej cykloznačke.

Okruh Masaryk – Okruh Kozelníka. Jedná sa o 15,3 km úsek cyklotrás hodnotených ako stredne náročná. . Priemerný čas prejdenia trasy je 2 hodiny ide sa po modrej cykloznačke.

Spojka Gastorné – Spojka Halčianskeho tajchu a Salašu. Jedná sa o 5,5 km úsek cyklotrás hodnotených ako nenáročná. Priemerný čas prejdenia trasy je 45 minút ide sa po žltej cykloznačke.

Spojka Kolárička –  Spojka  Banskej Belej a Lanzpochu. Jedná sa o 1,6 km úsek cyklotrás hodnotených ako stredne náročná. Priemerný čas prejdenia trasy je 45 minút ide sa po žltej cykloznačke.

Hellov okruh – Okruh od Červenej studne ku Richňavským jazerám. Jedná sa o 26 km úsek cyklotrás hodnotených ako nenáročná. Priemerný čas prejdenia trasy je 2 hodiny, jedná sa o tématickú trasu, ktorá nie je explicitne vyznačená na tabuliach, ale veľmi ľahko sa na nej orientuje.

Kopanická osmička – Okruh od Richňavského jazera po Kopanice. Jedná sa o 9,9 km úsek cyklotrás hodnotených ako nenáročná. Priemerný čas prejdenia trasy je 1 hodina, jedná sa o tématickú trasu, ktorá nie je explicitne vyznačená na tabuliach, ale veľmi ľahko sa na nej orientuje. 

Vodárenská spojka – Spojka Banskej Štiavnice a Veľkej Vodárenskej. Jedná sa o 3,1 km úsek cyklotrás hodnotených ako stredne náročná. Priemerný čas prejdenia trasy je 35 minút ide sa po žltej cykloznačke.

Štiavnická Anča – Trasa z Banskej Štiavnice do Banskej Belej.  Jedná sa o 8,3 km úsek cyklotrás hodnotených ako stredne náročná. Priemerný čas prejdenia trasy je 1 hodina ide sa po zelenej cykloznačke.

Trasa Svätý Anton – Žibritov – Trasa zo Svätého Antonu do Žibritova. Jedná sa o 6 km úsek cyklotrás hodnotených ako stredne náročná. Priemerný čas prejdenia trasy je 45 minút ide sa po žltej cykloznačke.

Trasa Štiavnického cyklomaratónu – Trasa od Červenej studne k Studenému vrchu. Jedná sa o 30 km úsek cyklotrás hodnotených ako náročná vhodná len pre MTB a horské bicykle. Priemerný čas prejdenia trasy je 5 hodín ide sa po modrej cykloznačke.

Cyklotúra Sv. Anton – Baďan – Krížna – Sv. Anton – Okruh Svätý Anton.  Jedná sa o 45 km úsek cyklotrás hodnotených ako stredne náročná. Priemerný čas prejdenia trasy je 5 hodín.

Cyklotrasa Počúvadlo – Okruh Počúvadlo. Jedná sa o 12 km úsek cyklotrás hodnotených ako stredne náročná vhodná len pre MTB a horské bicykle. Priemerný čas prejdenia trasy je 1 hodina ide sa po žltej cykloznačke.

www.bajkomktajchom.sk

www.cyklo.hiking.sk

www.vitajtecyklisti.sk

Náučné chodníky v okolí Banskej Štiavnice a priľahlého regiónu sú vybudované ako turistické chodníky so zastávkami s informačnými tabuľami. Informácie na náučných chodníkoch sú zamerané na rôzne oblasti, približujú napr.  baníctvo, históriu, lesníctvo, archeológiu, prírodné bohatstvo krajiny, technické zaujímavosti okolia, významné osobnosti regiónu, atď. V širšom okolí Vám ponúkame viacero náučno-oddychových turistických chodníkov.

Náučný chodník Milana Kapustu Po žile Terézia

Trasa: Banská Štiavnica – Červená Studňa – Ottergrund – Klinger – Červená Studňa. Dĺžka trasy je 6 km, čas prechodu 2 hod.

NÁUČNÝ CHODNÍK STARÉ MESTO

Trasa: Červená Studňa – Staré mesto – Veľká vodárenská nádrž – Staré mesto – Červená Studňa. Dĺžka trasy je 3 km, čas prechodu 1,5 hod.

GEOLOGICKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK PARADAJS

Trasa: Banská Štiavnica Radničné nám., sedlo Červená studňa - Paradajs - Ottergrund - Červená studňa - Banská Štiavnica. Dĺžka trasy je 3,9 km, čas prechodu 2 hodiny.

Piargsky chodník

Trasa: Obecný úrad Štiavnické Bane (ŠB) – Suchý tajch (najstarší tajch v ŠB)  – šachta Magdaléna, Karol, Jozef, Špitáler – tajch. Dĺžka trasy je 5,3 km, čas prechodu 3 hodiny. 

Piargsky vodohospodársky chodník

Trasa: Veľká Richňava – tajch Počúvadlo.

Dĺžka trasy má dve varianty – dlhší 15 km alebo kratší s dĺžkou 10 km čas prechodu 6 až 7 hodín. 

Chodník o ekológii piargskych tajchov

Trasa: Veľká Richňava – tajch Evička. Dĺžka trasy je 4 435 metrov, čas prechodu 2 hodiny.

Náučný chodník Sitno

Trasa: jazero Počúvadlo – Tatárska lúka a smeruje až na najvyšší vrch Štiavnických vrchov Sitno 1009 m n. m. Dĺžka trasy je 3km, čas prechodu 2 hodiny. 

Lesnícky náučný chodník Banský jarok

Trasa: Chodník je umiestnený popri zbernom jarku, ktorým sa privádzala voda do jazera Počúvadlo. Začína sa pri jazere Počúvadlo od Hotela Topky. Dĺžka trasy je 2,5 km, čas prechodu 1 hodina.

Náučná lokalita Arborétum Kysihýbeľ

Trasa: Banská Štiavnica – 1 km od sídliska Drieňová, smer Banský Studenec v areáli arboréta, plocha je rozdelená na 4 oddelenia s 350 štvorcami.

Náučný chodník Sv. Anton

Trasa: Začiatok pri vchode do parku pri kaštieli Sv. Anton, náučný chodník je lokalizovaný v centrálnej časti kaštieľa. Dĺžka trasy je 1 km, čas prechodu 1 hodina. 

Náučný chodník Andreja Kmeťa = Prenčov – Sitno 

Trasa: Začiatok pri pamätnej izbe Andreja Kmeťa v obci Prenčov . Cesta cez centrum obce Prenčov – Horné Majere – sedlo Vlčia jama – vrchol Sitna. Dĺžka trasy je 9 km, čas prechodu 3 hodiny. 

Náučný chodník Po stopách predkov

Trasa: Náučný chodník začína v obci Ladzany, pokračuje proti prúdu Klastavského potoka a končí pri chate Dobrá voda na Počúvadle. Dĺžka trasy je 11 km, čas prechodu 5 hodín. 

Náučný chodník Horná Roveň – Richňavské jazerá

Trasa: Štiavnické Bane – Horná Roveň – sedlo Pleso – Richňavské jazerá – sedlo Peciny (alebo z opačnej strany). Dĺžka trasy je 4,7 km, čas prechodu 2 hodiny. 

Náučný chodník Koháryho dub

Trasa: Základná škola v Hontianskych Nemciach – Chránený strom Koháryho dub (kataster obce Kráľovce-Krnišov). Dĺžka trasy je 3,8 km, čas prechodu 1,5 hodiny. 

Náučný chodník Žakýlske pleso

Trasa: Chodník začína a končí o obci Podhorie, prechádza popri Žakýlskom plese v CHKO. Dĺžka trasy je 6,9 km, čas prechodu je 3,5 hodiny. 

Žibritovský náučný chodník 

Trasa: Chodník začína v obci Žibritov pri bývalej fare a prechádza dolinkou potoka Bebrava až ku masívnym skalám nazývaným Štangarígeľ – Krupinské bralce. Dĺžka trasy je 5,4 km, čas prechodu je 1,5 hodiny.