Adrenalínové dobrodružstvo

Skalolezectvo 

V dnešnej dobe sa skalolezectvo veľmi rozmohlo. Ani v našom regióne to nie inak a preto sa Horolezecký klub IAMES LEVICE rozhodol zmapovať, obnoviť a označiť lezecké cesty na vrch Sitno. Sitno (1 009,2 m n. m.) je najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy, kolíska európskej turistiky. Steny z andezitu obklopujú z troch strán vrchol, na ktorom je rozhľadňa a Vysielač Sitno. Sitno predstavuje výraznú krajinnú dominantu. 

Tvorba nových lezeckých ciest na južných a severných skalách, vyústili vďaka pánovi Jurajovi Kóňovi do krásneho, vyše 100 stranového sprievodcu. Lezecký sprievodca, ktorý dokumentuje cca 250 lezeckých línií od obtiažnosti III až X na viac ako 60 farebných fotografiách, pričom mapuje aj zatiaľ nepublikované skalné útvary. 

Jedna kópia lezeckého sprievodcu sa nachádza pod nástupom cesty Evkina (severné skaly, sektor S6) a druhá pod nástupom cesty Vnútorná dynamika (južné skaly, sektor J13). Elektronická verzia je prístupná na webovej stránke www.iameslv.ttce.sk

Športy spojené s jazerami a vodou

Prístrojové potápanie: Richňavské jazero v letných mesiacoch ponúka jazero možnosť kúpania a vodných športov, je však veľmi dobre známe medzi potápačmi, ktorí tu pravidelne organizujú školenia a kurzy potápania. 

Dno jazera je skalnaté, pokryté sedimentom. Maximálna hĺbka je až 21 m, je vhodné aj pre začiatočníkov, ale nižšie keďže je tma a slabá viditeľnosť skôr len pre pokročilých potápačov. Prístup k vode je celkovo dobrý, sú tam aj schody.

Varovanie: Prístrojové potápanie bez oprávnenia je život ohrozujúca činnosť vyžadujúca si patričnú úroveň znalostí a zručností, ktoré je možné získať len odborným výcvikom.

www.deepparadise.sk

Člnkovanie: je možné priamo na jazere Počúvadlo. V prípade vhodných klimatických podmienok v letných mesiacov od mája do septembra Vám v Lodenici Počúvadlianske jazero radi zapožičajú člny, kajaky a vodné bicykle, aby ste mohli relaxovať priamo na vode a kochať sa nádhernou okolitou prírodou.

Motokros

Motokros je druh motocyklového športu. Preteky sa jazdia na uzavretých terénnych tratiach a motocykle sú špeciálne konštruované pre jazdu v teréne. V našom regióne je tento šport veľmi rozšírený. V pár obciach majú nadšenci tohto športu vytvorené vlastné trate, na ktorých pravidelne organizujú preteky. Trate je možné využívať aj na tréningy po dohode a rezervácii so správcom danej trate.

Okres Krupina

trať Lišov, typ trate: motokros, poloha: N: 48°14’3.97" / E: 18°52’45.47"
trať Lišov 2, typ trate: enduro/CC, poloha: N: 48°13’34.59" / E: 18°52’8.65"
trať Ladzany, typ trate: motokros, poloha: N: 48°16’0.68" / E: 18°53’49.2"

Okres Banská Štiavnica

trať Banská Štiavnica, typ trate: enduro/CC, poloha: N: 48°26’55.23" / E: 18°53’51.05"
trať Banská Štiavnica, typ trate: enduro/CC, poloha: N: 48°28’10.83" / E: 18°54’2.48"

www.countrycross.sk