IMG_6627

Časy sa menia, ľudia prichádzajú a odchádzajú...

Úvodná foto: Časy sa menia, ľudia prichádzajú a odchádzajú, ale góly do vlastných sietí padajú stále. Lopty potom dlho čakajú na svojich aktérov. Prečo?
Ilustračné foto: Samo Telúch


Ľudová múdrosť tvrdí, že človek, ktorý spomína na dávne – dobré i zlé časy, je pre súčasný svet starý. Koľkých takých sme vyprevadili na ceste z ich životov na druhý svet a nezaznamenali na večnosť ich spomienky na minulosť? Napríklad len z oblasti futbalu Hontu?

Prečo práve futbalu a prečo práve spomienky? Patríme medzi tých, ktorí prežili prelet storočia a tisícročia. V dnešnom okolitom svete, bičovanom každodennými starosťami a strasťami, pretkávanými radosťami väčšiny z nás na svoju vnútornú radosť, v tomto prípade futbalovú. V mestečkách a dedinách nášho Hontu, kde sa narodil a vyrastal napríklad legendárny Ferdinad Daučík, kde položili sudičky do kolísky okrem iných vecí pre život futbalové kopačky napríklad Alexandrovi Riasovi, kde sa udomácnil bývalý akademický majster Československa vo futbale Ing. Ján Zekucia, kde vyše stovka futbalových klubov písala a píše futbalové dejiny Hontu, a kde sa patrí položiť i v súčasnosti zvedavú otázku, či dokážeme aj v najrozšírenejšej hre na tejto planéte rozlíšiť podstatné od nepodstatného, dôležité od malicherného a trvalé od pominuteľného.

Mnohí si bez tendencií dovolíme heroizovať či pateticky spomínať, zaradiť medzi konštantné svietiace body vlastnej rodiny, školy, pričom však zabúdame v neskoršom veku na históriu svojho rodu, ak sme sa s tým vôbec zaoberali, na prednosti a snahy svojich učiteľov, na ich zvyky, obyčaje.

Do knižných pamätníc obcí zavše zoradíme kus známych štatistík a spomenieme zopár mien aj z oblasti športu v tom rýchlom behu dneška, ale zabúdame približovať vnútorný svet osvietených mužov a múdrych žien, z oblasti futbalu zvlášť. A životov mnohých v ňom a vedľa nich, ktorí neodmysliteľne v tej „najsilnejšej politickej strane sveta“ kládli svojimi pohľadmi, postojmi a výsledkami vlásočnicami vlastnej duše a fyzickej sily či tvorivej futbalovej vyspelosti historické korene športu číslo 1 na tejto planéte, teda aj na Honte.

Pritom tu máme rozbiehajúce sa médium Región Hont, v ktorom sa rodilo a rodí (rozumej v celom regióne – pozn. autora článku) veľa múdrych a kvalitných ľudí aj z oblasti futbalu. V Banskej Štiavnici, na Krtíšsku, v Krupine, Šahách a ďalších mestečkách a obciach nášho Hontu. Slovenského i maďarského.

Zlomové udalosti histórie, medzi ktoré patria napríklad Mníchov, vznik Slovenského štátu, II. svetová vojna, stalinovská a gottwaldovská doba, vpád či umiestnenie sovietskych vojsk v roku 1968 na územie bývalého Československa, normalizácia, gorbačovská perestrojka, rok 1989, rozdelenie Československa, desaťročia samostatnej Slovenskej republiky, vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a v tom všetkom spoločným znakom mnohých boli futbalové prieniky či zániky futbalových klubov Hontu, futbalového života i futbalového umierania v školách, zápasy na ihriskách či ich rozohrávky, nárast kvality, ale aj nekvality v odraze vedomia mladých, rodiacich sa pokolení i tých, ktorí sa narodili skôr.

Znova sa pritom tlačí na svet, tým zároveň aj na náš Hont otázka: Akou zodpovednosťou sme chápali a chápeme tento šport so všetkými jeho vývojovými obdobiami, aby sme z dôvodu jeho masovosti a svetovej či svetskej popularity mohli lepšie chápať podstatu ľudskej existencie?...

Veľké vynálezy moderných technických vied ovplyvnili vyučovacie hodiny v školách, ovplyvnili zdravie človeka a hru chudobných, ako futbal zvykli nazývať jeho prví priekopníci vo svete. Futbal sa pritom stával z roka na rok väčším biznisom, až sme zabudli na to podstatné, nenechávať v ňom a ním pootvárané kanály mravného zla, stanovenie hraníc vlastného telesného i duševného rastu aj prostredníctvom tejto hry hier.

Zdá sa, futbalová duša dneška je aj na Honte často ľuďmi v mladom veku zmätená, preto mnohí konajú v postojoch k futbalovému dianiu zmätene. Cestu si razí popri nihilizme a nízkej hedonickej zábave odklon od podstaty krásy a potreby tejto všeľudovej zábavy mnohými vrstvami obyvateľstva, ktorého práve otcovia a dedovia tvorili a písali svojimi životmi jeho krásne dejiny. 

Poznáme alebo nepoznáme dejiny futbalu nášho Hontu? Vieme odpovedať prostredníctvom vlastnej klubovej hrdosti na podstatné otázky v spojení futbalu so súvislosťami našich životov?

Nedávno sme od jednej pani starostky na Honte počuli konštatovanie: „My futbalovú hru v našej obci nepotrebujeme! Máme tu iné starosti." Pritom cestou autobusom do tejto obci sme načúvali slovám mladých, ako svojou funkcionárskou robotou odložila práve starostka s vedením obce pohyb mladých do suterénu ich súčasných životov. Svojou neangažovanosťou už z poznávania histórie vlastnej obce a pozitívnych, zrelých plodov múdrych predchodcov tvorby dejín spomenutej obce práve aj zásluhou futbalu.

Píšeme to preto na stránky Regiónu Hont, lebo rad hĺbavých mladých ľudí a viacerých rodín rastie nepretržite pred  očami skôr narodených z jednoduchého dôvodu – čas odnáša i prináša! 

Píšeme to v presvedčení, že vedenia miest a obcí budú spojené s tým, čo dvíha k čistým duchovným výšinám, nie s tým čo ubíja nadšenie, zvedavosť a poznanie. Tým aj radosť, pokoj v duši, spájanie sa v prospech ľudského dobra.

Už od budúceho týždňa začneme na stránkach Regiónu Hont mapovať životy osobností futbalu a športu v premenách času. Pokúsime sa približovať skúsenosti tých, ktorí sa snažili nakloniť naše životy takej statočnosti, aby produktom našich životov boli práve pozitívne sily našich, časom zabúdaných, kvalitných učiteľov.