foto800-795x385

Cyklojazda, ktorá chce spájať ľudí

Foto: Danica Rajčanová | Text pod foto: Takto neformálne, ale dobrosrdečne prijali členov 17.ročníka cyklojazdy VIA MAGNA dnes pred vstupom do budovy MsÚ v Dudinciach.

Ráno som sa pozeral z okna. Priamo na budovu Mestského úradu v Dudinciach. Hodinové ručičky ukazovali 8.02 hod. V kalendári bolo uvedené meno Róbert. Piatok, 7. júna 2019.Členovia občianskeho združenia VIA MAGNA zo Zvolena mali za sebou vyše 140 km trasu z Budapešti. Na bicykloch. Svoju cyklojazdu uskutočňujú už po 17. raz za sebou.!

„Propagujeme Pustý hrad Zvolen, v stredoveku sídlo, odkiaľ bol spravovaný terajší územný celok Banskobystrického kraja, v ktorom žili naši predkovia a dnes žijeme aj my. Teda aj región Hont je toho súčasťou“ – povedal pre internetový magazín  Náš Hont Jaroslav Stehlík zo Zvolena, vedúci tejto 14 člennej skupiny cyklistov.

„Odštartovali sme včera v Budapešti, zastavili sme sa v Štúrove, Šahách, teraz sme v Dudinciach, potom sa k nám pridá ďalšia skupiny cykloturistov z Krupiny, ba tam sa k nám pričlenia aj 4 cyklisti z Holandska, ktorí si náš zámer, oslovovať ľudí po spájaní sa za spoznávaním regiónu. Samozrejme, že prejdeme aj Dobrou Nivou, ba aj Zvolenom. Druhá naša skupina ide na bicykloch z Tvrdošína, cez Krivú, Oravský Podzámok , Dolný Kubín, Likavku, Ružomberok aby sme sa spolu stretli v Banskej Bystrici“ – vysvetľoval nám Jaroslav Stehlík, ktorý ako by chcel nadviazať na záslužnú prácu dnes, žiaľ už nežijúceho archeológa Václava Hanuliaka, úžasného propagátora života na Pustom Hrade.

Pracovníci a pracovníčky MsÚ v Dudinciach Ing. Danica Rajčanová, Monika Sliacka, JUDr. Eva Holíková, Iveta Petrušková, Milada Brindzová, Mária Sládeková, Jana Pavelková a Emil Balla,, mimochodom vedúci Mestského športového klubu Slovana Dudince krátky čas zotrvali v krátkych rozhovoroch s účastníkmi jazdy, možno spomenuli i potrebu operatívneho riešenia samotnej dopravnej infraštruktúry v tejto časti Slovenskej republiky, každopádne však motivačne zapôsobili všetci za piatkového rána k takým naznačeným potrebným úvahám tak zreteľne, že sa stali obsahovou náplňou magazínu Náš Hont. O takých nevšedných aktivitách, ktoré dokumentujú spoločenskú angažovanosť aj neformálnou podporou vlastnému zdraviu sa , predsa, písať patrí.