0038-DSC04176

Evanjelický kostol v Bátovciach

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1873 . Stojí namieste staršie kostola, ktorý bol postavený v roku 1784 po vydaní tolerančného patentu cisárom Jozefom II. Bez veže, veža pribudla o 14 rokov neskôr. Dostavba bočných štyroch vežičiek a hlavnej veže bola vykonaná v roku 1933. . Podoba súčasného chrámu vyplýva z dobového stavebného vkusu - historizmu. V tomto prípade bol inšpiráciou gotický katedrálový štýl. V kostole je oltárny obraz od P. M. Bohúňa z r. 1873.


Foto: Ing. Milan Ďuroch

V roku 2006 sa kostol spolu s priľahlou farou stal národnou kultúrnou pamiatkou.

V rokoch 2009 a 2010 bola vykonaná obnova kostola. Obnova zachovala originalitu stavby. Výtvarné prvky fasád a architektonické články boli obnovené umelecko-remeselne štukatérom, originály prečistili a zakonzervovali.


Foto: Ing. Milan Ďuroch

Kolaudácia obnoveného evanjelického kostola sa uskutočnila 14. mája 2010 a posviacka zrekonštruovanej sakrálnej pamiatky v nedeľu 30. mája 2010.

Zdroj: http://www.batovce.sk/zaujimavosti-v-obci.html


Autorka hovoreného slova: Táňa Záhoráková
Zdroj: https://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/dominanty/242662/evanjelicky-kostol-v-batovciach