0082-DSC08966

Gazdovský ľudový dom - Litava

Gazdovský dom na Litave je ukážkou života pôvodného obyvateľstva. Budova má tri miestnosti a stajňu. V jednotlivých miestnostiach môže návštevník vidieť typické hontiansko-litavské zariadenie, originálne pôvodné predmety, ktoré tvorili súčasť života gazdov v minulých dobách.


Foto: Milan Ďuroch

Gazdovský dom sa obec snaží udržiavať v pôvodnom stave a rekonštruované sú len časti, ktoré si to vyžadujú.


Gazdovský dom na Litave | Foto: Milan Ďuroch

Vstup do gazdovského domu je možný po dohode na obecnom úrade.