Hontianske múzeum Šahy

Inštitúcia bola založená v Šahách v roku 1902 ako župné múzeum. Jej vznik iniciovala Hontiansko-župná múzejná spoločnosť na čele s Elemérom Pongráczom. Múzeum zaniklo v dôsledku zmien administratívneho členenia krajiny v roku 1924. Posledným kurátorom bol prvý uhorský olympionik Alajos Szokolyi. Znovuzaloženie inštitúcie ako mestského múzea sa udialo v roku 1992.

V Hontianskom múzeu stále výstavy národopisu a dejín Hontianskeho regiónu.

Inštitúcia sa zaoberá archeologickým výskumom regiónu, organizuje spoločenskovedné prednášky a vlastivedné exkurzie.

Adresa Rotaridesa 13, 936 01 Šahy
Tel.: +421 36 741 23 65
E-mail muzeum@sahy.sk
WWW: www.sahy.sk