Hontianske Nemce

V súčasnosti žije v obci okolo 1500 obyvateľov a rozprestiera sa na juhovýchodnom úpätí Štiavnických vrchov v doline rieky Štiavnice a na západnom okraji Krupinskej výšiny. Leží na križovatke ciest od miest Levice, Šahy, Zvolen a Banská Štiavnica. Obec tvoria sídelné útvary: Hontianske Nemce, Majer, Rakovec a Sitnianska Lehôtka.

Na území dnešnej obce Hontianske Nemce bolo osídlenie v neolite – bolo tu sídlisko lengyelskej kultúry, pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a slovanské pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obec patrila ku kráľovským majetkom. Prvá písomná zmienka  o obci Hontianske Nemce, ako villa Nympti, sa uvádza v listine z roku 1246, keď vedľa slovenskej obce Belo IV dosídlil nemeckých hostí. Od roku 1720 sa vyvíjala ako zemepanské mestečko, ktoré získalo jarmočné právo. 

Dominantou obce je rímskokatolícky románsky kostol sv. Martina z 2. polovice 13. storočia. Mariánsky stĺp je rokoková kultúrna pamiatka z druhej polovice 18. storočia nachádzajúca sa v centrálnom parku. V obci sa nachádzajú viaceré kamenné sochy. Gotický kostolík z prvej polovice 15. storočia na Viniciach je kultúrna pamiatka zasvätená sv. Urbanovi a sv. Donátovi. Hlavný oltár je renesančno-barokový z rokov 1660 - 80. Vinohradnícka lokalita osada Vinice sa nachádza 2 km od obce a dodnes tu miestny vinohradníci pestujú hrozno, spracovávajú víno a aj poskytujú drobné služby vidiekeho cestovného ruchu. 

Obec Hontianske Nemce
Adresa Obecný úrad Hontianske Nemce 500 962 65 Hontianske Nemce/
Tel.: +421 045 55 91 609
E-mail obec@hontianskenemce.sk
WWW: www.hontianskenemce.sk
Rozloha 30,85 km²
Počet obyvateľov 1 500
Prvá písomná zmienka 1246