Kaštieľ v Hokovciach

Barokový kaštieľ postavený v roku 1763 na ranobarokových základoch. Kaštieľ dali postaviť Földváryovci. Okolo neho vystavali park, hodnotný aj z dendrologického hľadiska. Kaštieľ prešiel viacerými majiteľmi - Coburgovci, Zmeškalovci, Fülopovci, Migazziovci, gróf Oberndorf, herečka Fedák Sári, barón Kohner, veľkostatkár Izidor Horn.

V súčasnosti je zrekonštruovaný a využívaný pri susednom hoteli ako kongresové centrum a galéria.

http://www.hokovce.sk/kulturne-a-prirodne-pamiatky

http://dudince.sk/cyklotrasy/cykloturisticke-trasy-hontu/sahanska-trasa