julo

Keď umelci inšpirujú k priateľstvám a skutočným hodnotám života

Úvodné foto: Ani vy neviete, čo vŕta v hlave Ing. Julovi Nyárjasovi po našom stretnutí a jeho odchode z kancelárie riaditeľa Oblastnej kancelárie cestovného ruchu v Dudinciach? Ani my sme to nevedeli. Preto sme sa na mnohé veci pýtali a preto mnohé ponúkame aj vám. | Foto: Ing. Boris Benický

Otca myšlienky Hontianskych inšpirácií Ing. Júliusa Nyarjása poznám vyše pol storočia. V to dnešné, stredajšie ráno (26. septembra 2020), keď som ho stretol v pracovni riaditeľa kancelárie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Ing. Borisa Benického, mi ani vo sne nenapadlo, že po krátkom rozhovore, obaja spomenutí preladia moje vnútro na odkaz amerického filozofa, esejistu a básnika Ralpha Walda Emersona:

„Krása priateľstva nespočíva v natiahnutej ruke, ani v milom úsmeve, ani v radosti zo spoločnosti; je to duchovná inšpirácia, ktorá prichádza, keď si niekto uvedomí, že v neho verí ešte niekto ďalší, komu je ochotný dôverovať.“  Náš vzťah s Julom je praktickým potvrdením tejto myšlienky. Preto som mu nadhodil myšlienku inú:

„Julko, je pravda, že futbal, hudba, víno a ženy sú inšpiráciou pre mnohých mužov?“

A on mi na to: „Už si zase pri tej svojej celoživotnej inšpirácii, ktorú spomínaš ako prvú pri futbale,“ vyriekol v momente netušiac, že som sa zahľadel na logo medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia, ktoré sa objavuje v spojení s menom a priezviskom Ing. Július Nyarjás takmer štvrťstoročie. Navrhla mu ho jeho spolužiačka zo základnej školy, keď ešte organizoval tradičné, veselé a milé stretnutia rodákov Zemplína v Banskej Bystrici. Tam prišiel s návrhom usporiadať v Španej doline prvé medzinárodné maliarske a sochárske sympózium. Celkom ich tam zorganizoval desať. Hodnotných, osožných, celej spoločnosti prospešných. 

Keď sa z Banskej Bystrice presťahoval na Hont, teraz, spolu so svojou manželkou Elenkou už organizuje štrnásty ročník podujatia s názvom Hontianske inšpirácie. V internetovom magazíne Región Hont to ostalo zaknihované. Terajšie, ktoré sa uskutoční v úzkej spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince s vyvrcholením 29. septembra toho roku v Liečebnom dome Smaragd vníma takto: 

„Nebude to exkurzia do minulosti, každý sen je inšpiráciou ísť dopredu. Keď sme s manželkou začali po príchode na Hont myšlienku podujatia organizovať v tomto krásnom kraji, bolo naším snom zakončiť túto aktivitu v dôstojnom kultúrno–spoločenskom priestore, kde dostane návštevník na tácke kultúru duše majstrov maľby a sochárskeho majstrovstva. Tento rok už po tretí raz sa náš sen vďaka pochopeniu zainteresovaných, teda Kúpeľov Dudince a.s, ale aj Oblastnej organizácie cestovného ruchu, stáva skutočnosťou.

Pri obrazoch a prostredníctvom duší umelcov, tentoraz sa ich prihlásilo 14 z oblasti maľby a šesť z oblasti umeleckej tvorby sochárskej, budeme na hodnotení cestovať krajom, v ktorom priateľstvo so životom má bohaté korene. Aj v spojení s vínom, aj v spojení s hudbou, lebo spomenutou dušou majstrov hrá hudba štetcom či sochárskym dlátkom. Ba, okrem toho sú na tejto predajnej výstave už tradične sprístupnené aj priateľstvá s ľuďmi, ktoré sa narodili napríklad zásluhou môjho videnia sveta aj pre túto potrebnú oblasť ľudských životov. A tak  Ing. Gabriel Tuhý, Ing. Lucia Krátka, Ing. Vladislav Kokolus, Ing. Drahoš Konder, JUDr. Juraj Koval, Ing. Ladislav Santoris, Ing.Vladimír Borecký, Ing. Adrián Gunár, MUDr. Daniela Šustáková  či MUDr. Boris Benický zostanú natrvalo zapísaný v kronike podujatia ako osobnosti, ktoré ovládajú umenie žitia s umením žiť tak, aby človek pre toho druhého urobil čo najviac dobra.“A či snáď nie je aj tento obraz je mlčiaca báseň? Alebo je to inšpirácia daná na papier aj o tomto hovoriacom obraze? | Foto: Ing Boris Benický


Podozrivá je inšpirácia, ktorá nás vedie k tomu, že opustíme bezpečné dobro a naháňame sa za niečím lepším, ale neistým a vzdialeným. Danka Krnáčová, ktorá vystavovala svoje obrazy na výstave v Liečebnom dome Smaragd pred rokom, mi okrem iného povedala:

„Hont je oázou pokoja. Krajom, kde sa všetko urodí, lebo príroda vie byť k človeku veľmi milosrdná a vie oceniť pracovitosť a ľudskú statočnosť. Slnečné dni, ktorých je tu počas roka z celej republiky najviac, dal by Ježiško, žeby svojou žiarou lásky a dobra prenikli do najväčšieho množstva ľudských duší, lebo z takej palety sa život najkrajšie maľuje.“

Peter Iljič Čajkovskij, predstaviteľ hudobného romantizmu z ruského hudobného umenia, ktorého ťažiskovými žánrami boli symfónia, koncert a balet o inšpirácii povedal: Inšpirácia – to je, keď človek robí ako kôň.“

Keď som sa opýtal Ing. Borisa Benického, prečo sa zapojila Oblastná organizácia cestovného ruchu v Dudinciach do tejto zaujímavej, milej a isto potrebnej, hoci z viacerých pohľadov veľmi náročnej aktivity, zareagoval: „Keď k vám prídu umelci, ktorí svojím umením vytvárajú priateľstvá a motivujú k ľudskému dobru, nepatrí sa k takým pridať? Cestovný ruch, turizmus, rozvoj v sebe skrýva veľa podôb verejnej prezentácie. Táto, na ktorú sa ma pýtate, je ozdobou neformálneho šírenia ľudského dobra pre pokoj na  tejto zemi.“ 

Zatiaľ prišli a túto aktivitu obohatili maliari a sochári zo sedemnástich krajín sveta. Tam všade išiel chýr o kráse a jedinečnosti Hontu.

Dosť myšlienok na to, aby sme podčiarkli: Ak je v duši svetlo, v človeku je krása. Ak je v človeku krása, v jeho dome vládne harmónia. Ak v jeho dome vládne harmónia, v krajine je pokoj. Ak je v krajine pokoj, vo svete je mier.