Veróny

Nebudujme podniky, budujme človeka a ten nech potom dokáže budovať skvelý podnik

Úvodné foto: Milan Veróny počas vystúpenia v Dudinciach. | Foto: archív Kúpeľov Dudince.a.s.

Túto vetu do titulku príspevku, ktorý práve začínate čítať mi ponúkla jedna žena bežným rozhovorom v priestranstvách útulnej reštaurácie hotela Partizán na Jankovom vŕšku, keď sme sa bavili o ľudskej kvalite v bývalých fabrikách Tomáša Baťu. Baťovci tam mali spoločný obed, trávili v ten deň svoj voľný dôchodcovský čas v krásnej prírode na Jankovom vŕšku.

Cestou domov, do Dudiniec som sa zamýšľal nad oveľa mladšou ženou, ktorá ma roky zaujíma svojimi postojmi k svojej práci. Hlavne preto, lebo práve svoju prácu vníma ako  svojho koníčka. 

Keď v Kúpeľoch Dudince a.s., ako manažérka kultúry a starostlivosti o klienta pomáhala pripravovať v liečebnom dome Rubín pred časom vydarenú výstavu v slovensko - anglickej mutácii pod dokumentárnymi fotografiami na tému: Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan, mal som možnosť obdivovať jej manažérsku silu, vďaka čomu mohla iným pri inštalácii tejto výstavy radiť, posilňovať ich rozumnými argumentami, pričom rozdávala svojimi postojmi a prístupmi radosť k riešeniu pracovných postojov aj veľa radosti a služby vďaka svojej odbornosti. 

Mgr. Žaneta Beňová, o ktorej je reč, sa snažila napríklad aj v čase tohoročného predveľkonočného obdobia byť pre klientov spomínaných kúpeľov pokojná, manažérkou s pestrým registrom množstva aktivít len preto, aby klienti mohli aj počas kúpeľnej liečby zmysluplne využívať, ba skôr vyžívať sa počas liečebno – relaxačných procedúr v trávení vlastného voľného času.

 „ Ľudia u nás relaxujú, naberajú kondíciu a násobia zbieranie, obnovovanie ďalších zdravých síl do svojho života za odbornej kurately podľa svojho chcenia a svojich prístupov k liečbe či relaxácii, k sebe samým“ – povedala mi okrem iného, keď som ju poprosil, aby aj našim čitateľom niečo prezradila z tajomstiev úslužnosti, odbornosti a dobrosrdečnosti pracovníkov Kúpeľov Dudince a.s., Pochopil som jej profesionalitu i srdcovky už pred rokmi, keď sa podieľala na výstave historických fotografií z činnosti spomínaných kúpeľov, ktoré pripravila pre vzácnych hostí priamo v areáli termálneho kúpaliska Dudinka pod holým nebom. Mgr. Žaneta Beňová, naša sprievodkyňa publikovanými vzácnymi udalosťami kultúrno – spoločenského života na požiadanie autora príspevku. | Foto: archív Mgr. Žanety Beňovej


Pochopil som to vtedy ako odkaz všetkých múdrych tohto sveta ako budovať samých seba v hľadaní úspešnej cesty k svojmu „ja“ a svojmu zdravému životnému štýlu, ktorý pri súčte poznaných a životom realizovaných vlastných hodnôt robí človeka šťastnejším.

A po rokoch? Znova v Kúpeľoch Dudince a.s.,? Čítam na jednotlivých, graficky skvostne upravených plagátoch, tohtoročný Veľkonočný program pre klientov v období od 3. do 9. apríla 2023. A v ňom stojí napísané: Pondelok 3. apríla 2023 – klavírny koncert Petra Karvaia. Majstra, ktorý mimochodom svojim klavírnym majstrovstvom doprevádzal aj slávnostné otvorenie už spomínanej výstavy Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan v liečebnom dome Rubín. Utorok 4.apríla 2023 harfový koncert v podaní Kataríny Ševčíkovej v Kaviarni liečebného domu Smaragd. Len stručne, v prípade umelkyne Kataríny Ševčíkovej ide o harfistku, ktorá patrí medzi vyhľadávané harfistky nielen v Českej republike a na Slovensku, ale svojou brilantnou hrou, technickými znalosťami a šarmom očarila nadšených poslucháčov kráľovského nástroja aj v iných krajinách ako sú Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Škandinávia, kde pravidelne vystupuje.Katarína Ševčíková za svojim kráľovským nástrojom roztlieskala aj klientov Kúpeľov Dudince a.s., Umelkyňa, ktorá žije v Mariánskych Lázňach. | Foto: archív Kúpeľov Dudince a.s.


A podobne môžeme písať v súvislosti s Kúpeľmi Dudince a.s., aj o tvorivých dielňach pre klientov kúpeľov, ktorí si tieto dielne vybrali, ale napríklad  o účastníkoch Veľkonočných sviatkov pieskom maľovaných. Nechajme však o tom všetkom radšej stručne hovoriť samotnú Mgr. Žanetu Beňovú. Tu sú jej slová: 

„ O tom by mohli povedať viac  azda samotní účastníci napríklad aj tejto veľkonočnej aktivity,  pred  ktorými očami kreslila pieskom Anastasija Melencová z Ukrajiny v spoločenskej sále liečebného domu Smaragd biblický príbeh , ale aj inú veľkonočnú symboliku tak emotívnou formou, že mnohým navodila na telo zimomriavky, ba u drvivej väčšiny nenechala suché ani ich oči. Neviem, dá sa to vôbec autenticky opísať?... Rovnako by sa to mohlo dotýkať aj Veľkonočného jarmoku a ďalších aktivít, ktoré sa tu konali. To by sme potom museli zoširoka hovoriť napríklad aj o besede s etnologičkou Katarínou Nádaskou , ktorej sa klienti pýtali na zvyky, ktoré sa čoraz viac vytrácajú z tradičných sviatkov Veľkej noci aj u nás, na Slovensku, isto aj tu na Honte?!.... A tak by sme mohli potom zájsť trebárs aj k folklórnej skupine Bažalička, ktorú tvoria aktivistky a aktivisti, milovníci a šíritelia folklóru z obcí Plachtince a Príbelce, vedení Jurajom Matiašom. Táto skupina zachováva autentický folklór, udržiava zvykoslovia a tradície, trebárs približuje vynášanie Moreny, tance i spevy. 

Takým štýlom sa dostaneme napríklad aj k Milanovi Verónymu  s jeho cimbalovou muzikou, v ktorej hrá na cimbale Ľubomír Gašpar, na kontrabase Ján Rigo, na klarinete Pavol Lazár a na viole Vojtech Botoš za speváckeho účinkovania Gabriely Kováčikovej.

Veru, i také zvyknú byť návraty k ľudskému dobru.“

Čo dodať k stručnému popisu aktivít, ktoré zaujmú nie jedného publicitu, z úst Mgr. Žanety Beňovej? Ona nemá rada veľa slov o svojich pozitívnych aktivitách, ktoré sama prežíva ako ich režisérka či aktivistka. Dajte si preto  k jej menu prívlastok, ako to z napísaného cítite. Pani Žaneta na novinársky dotaz čo dokáže bližšie povedať v súvislosti s Milanom Verónym, ktorý koncertoval v Kúpeľoch Dudince, práve vo Veľkonočnú nedeľu svoj koncert pod názvom „Návrat do Hontu“ v sále liečebného domu Smaragd prezradila toto: 

„Jeho rodičia a starí rodičia mu vytvárali základnú platformu pre budovanie vzťahu k hudbe prostredníctvom folklóru. Sám majster  huslí Milan Veróny diváckej verejnosti prezradil, že všetko čo sa od nich naučil postupne úročil prácou na skvalitňovaní a cibrení svojho talentu. Najskôr ako huslista v detskom súbore Vartášik a potom v dospeláckom FS Hont Krupina. Okrem toho spolupracoval a účinkoval s rôznymi ďalšími skupinami z regiónu.“

Tí čo mu počas Veľkej noci tlieskali za jeho majstrovské ovládanie huslí a celej „cimbalovke“ za skvelý kultúrny zážitok, sa dozvedeli aj to, že Milan Veróny po ukončení gymnaziánych štúdií začal v roku 2006 študovať v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa Etnológiu a Etnomuzikológiu. Celkom sa Nitra stala 11 rokov jeho domovom. V tomto meste pod Zoborom sa v jeho živote ukotvila hudba, ktorej začal venovať prioritnú pozornosť. Okrem folklóru začal objavovať aj svet popu, klasickej hudby a jazzu.Záber z jarmočného veľkonočného stola počas tohoročnej Veľkej noci v Kúpeľoch Dudince a.s. | Foto: archív Kúpeľov Dudince a.s.


 Otvorili sa mu iné možnosti. Spolupráca s Katkou Hasprovou, Evkou Pavlíkovou, so skupinou Desmond, Mikom Hladkým, Tomášom Bezdedom  a s ďalšími známymi slovenskými umelcami. Jeden semester naberal skúsenosti vo Viedni pri štúdiu jazzových huslí.

V roku 2017 sa presťahoval do Bratislavy, kde momentálne pôsobí. Ako huslista tam účinkuje napríklad v hre, ktorú prináša pre svojich milovníkov herecká  scéna Slovenského národného divadla pod názvom: „ Dobrodružstvo, alebo zmierenie pri obžinkoch“. 

Ako huslista vycestoval na turné do Veľkej Británie a na prelome rokov 2019/2020 bol tiež na turné s Vienna Symphonieta po Číne. 

Podľa vyjadrenia jeho samotného je pre neho významným ostatným počinom nahrávka vlastného albumu s vlastnou cimbalovou muzikou. Vraj, je to akýsi návrat k domovu. K Hontu. 

Nuž a tieto inšpirácie publikované v tomto zoskupení by mali byť motiváciou, návratom k ďalšiemu hlbšiemu spoznávaniu a získavaniu ďalších zásad pre silnejší a šťastnejší život samých seba, teda k tomu, o čo sa svojou prácou snaží aj Mgr. Žaneta Beňová. 

Priložené fotografie