Obecné zabíjačky

Hontianske Tesáre, Ilija, Ladzany, Sebechleby, aj iné obce regiónu, termín: december – marec

Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Trvajú od sviatku Troch kráľov do Popolcovej stredy. Bolo to obdobie spoločných priadok, zabíjačiek a svadieb, ktoré sprevádzali hry, zábavy, obchôdzky masiek a muzík po dedine. V posledných dňoch fašiangov sprievody mládencov obchádzali domy a tancovali osobité fašiangové tance. Vynášanie basy/Moreny patrí k najstarším zvykom na našom území. Podľa poverových predstáv sa vynesením a zničením basy mala magicky privolať jar.