null

Foto: Milan Ďuroch

Poradňa z Kúpeľov Dudince: na čo sa často pýtate?

Zaujíma vás, ako to funguje v kúpeľoch? Kedy máte nárok na kúpeľnú liečbu, ktoré procedúry sú vhodné na konkrétnu diagnózu a ako vlastne požiadať o schválenie kúpeľnej liečby? Vybrali sme otázky, na ktoré sa často opakujú v internetovej poradni Kúpeľov Dudince, kde odpovedajú odborníci.

Kedy nemám nárok na kúpeľnú liečbu?

Kúpeľnú liečbu schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na základe doručeného návrhu. Okrem toho, či je návrh vyplnený správne a v súlade so zákonom, posudzuje poisťovňa aj ďalšie kritériá. Napríklad či sa poistenec skutočne lieči na ochorenie, na ktoré mu bola navrhnutá kúpeľná liečba, či je indikácia v čase posudzovania platná, či nemá v anamnéze ochorenie, ktoré by bolo kontraindikáciou kúpeľnej liečby. Častým dôvodom zamietnutia návrhu je chýbajúca predchádzajúca ambulantná či ústavná liečba.

Kedy môžem požiadať o kúpele/ kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou (ako často)?

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či operáciách je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.

Kto vypisuje kúpele? Čo mám urobiť, aby som dostal kúpele cez poisťovňu?

Ak kúpeľnú liečbu potrebujete a spĺňate podmienky, lekár (špecialista alebo všeobecný lekár) vám vypíše kúpeľný návrh. Podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave musíte doručiť najneskôr 6 týždňov pred tým, ako uplynie jeho platnosť daná zákonom do vašej zdravotnej poisťovne.

Kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do určitého termínu, ktorý je pre každé ochorenie daný zákonom. V praxi to znamená, že do doby ukončenia platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu treba kompletne absolvovať celú kúpeľnú liečbu.

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

Mám Parkinsonovu chorobu. Chcela by som sa opýtať či mám nárok na liečbu v skupine A a koľko dní trvá kúpeľná liečba?

Pri Parkinsonovej chorobe máte nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B na 21 dní.

Poisťovňa mi schválila kúpeľnú liečbu. Ako dlho budem čakať na odpoveď od vás?

Pri poukaze v skupine A pošle zdravotná poisťovňa návrh na kúpeľnú liečbu do našich kúpeľov, návrh skontroluje vedúci lekár a ak je všetko v poriadku, pošleme vám pozvánku s dátumom nástupu. Ak máte návrh na kúpeľnú liečbu v skupine B, návrh do kúpeľov si posielate sám a postup je taký istý ako pri skupine A.

Chcem sa spýtať, aké procedúry sú na výber pri ambulantnej liečbe.

V balíčku Medical Ambulant sú 3 liečebné procedúry denne, ktoré určuje kúpeľný lekár na základe vstupnej lekárskej konzultácie podľa vášho aktuálneho zdravotného stavu a problémov. Zvyčajne ide o jeden minerálny kúpeľ v dudinskej liečivej vode denne a ďalšie dve procedúry vhodné pre konkrétny zdravotný problém (masáže, vodoliečba, liečebný telocvik, zábaly, elektroliečba).

Som po operácii srdca 3x bypass, liečim sa na vysoký krvný tlak. Ako často môžem absolvovať kúpeľnú liečbu?

Nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A máte do 6 mesiacov po operácii, v indikačnej skupine B máte nárok jedenkrát za 2 roky, ak ste v liečbe špecialistu, t. j. internista resp. kardiológ.

Môže mi lekár pri kúpeľnej liečbe v skupine B pri nástupe vypísať PN?

Áno, pri nástupe na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B vám môže kúpeľný lekár vypísať práceneschopnosť.

Platí aj tento rok možnosť vystaviť PN-ku na liečebný pobyt pre samoplatcu?

Áno, v kúpeľoch vám môžeme vypísať PN-ku, ale len na liečebné pobyty. Neplatí to pre víkendové a relaxačné pobyty.

Zaujíma vás niečo iné? Navštívte web https://www.kupeledudince.sk/kupelna-liecba/poradna a do sekcie Poradňa môžete napísať svoju otázku.