P1110117

Premonštrátsky kostol a kláštor v Šahách

Najstaršou a najvzácnejšou kultúrno-historickou pamiatkou niekdajšieho centra hontianskej stolice, Šiah, je komplex mohutného dvojvežového Kostola Nanebovzatia Panny Márie a  bývalého premonštrátskeho kláštora, z ktorého sa však zachovala už len jedna menšia budova povedľa chrámu. 

Pôvod tohto komplexu siaha do 13. storočia a o jeho niekdajšom význame svedčí fakt, že sa jeho vysviacky zúčastnil i sám uhorský kráľ Belo IV. Počas tureckých vojen bol kláštorný komplex vážne poškodený. Obnovili ho až v 18. storočí, v modernom barokovom štýle. Z pôvodného stredovekého kostola sa zachoval viac-menej len majestátny vstupný portál, na ktorom badať prvky neskororománskej i gotickej architektúry. 

Tento portál je ojedinelým príkladom vyspelej stredovekej kameňosochárskej produkcie, jeho obdoby môžeme nájsť na Kostole sv. Michala vo Viedni či Kostole Nanebovzatia Panny Márie v českom Tišnove.