0053-DSC05622

Rímskokatolícky farský kostol sv. Juraja - Plášťovce

Z historických pamiatok Plášťoviec pozornosť v prvom rade upúta kostol a kaštieľ. Kostol má 42 m vysokú vežu, postavený bol z pálených tehál v secesnom slohu s neorománskymi prvkami. Je v poradí tretím kostolom obce, prvý je spomínaný v listine z r. 1281 a je zaznačený aj na Lázárovej mape z r. 1528. Po tureckých pustošeniach kostol obnovili a prestavali. Tretí, čiže súčasný kostol, dal postaviť biskup Pál Palásthy a posvätil ho 3. júla 1898. Svätyňa kostola je oblúkovitá, k nej sa primkýnajúca loď je v strede rozšírená, okná zdobia maľby na skle. Fresky sú dielom banskobystrického maliara Ľudovíta Blahu. Malé bočné lode sú uzatvorené zaoblenými oknami.


Foto: Ing. Milan Ďuroch

Okolo, na južnej strane sú fresky znázorňujúce zbožňovanie Ježiša a krst Ježiša v rieke Jordán, na severnej strane zoslanie Ducha svätého a Ježiša medzi deťmi. Strop hlavnej lode zdobia portréty štyroch evanjelistov, na klenbe pod chórom je erb Palásthyovcov a obecný erb, znázorňujúci sv. Juraja.

Dielom Márie Schoffmann je maľba za hlavným oltárom, zobrazujúca sv. Juraja, patróna kostola i trojitý obraz nad južným bočným vchodom, ktorý bol vyhotovený podľa triptychu Rogera van der Weydena Ukrižovanie. Maľbu Veronikina šatka namaľoval Ferenc Paczka. Obrazy i svoj portrét pre kostol daroval Pál Palásthy. Väčšia časť zariadenia kostola je pôvodná. Nad hlavným vchodom je pamätná tabuľa pripomínajúca staviteľa kostola.

Niekdajšia rímskokatolícka škola bola postavená r. 1890 tiež za podpory Pála Palásthyho. Po obnove tu dostanú miesto národopisné a cirkevné zbierky obce.