0033-DSC02483

Tesárska roklina a dúpence

Tesárska roklina

Neďaleko obce Hontianske Tesáre sa nachádza prírodná pamiatka Tesárska roklina. Slúži ako ukážka sedimentácie v podmienkach delty a zároveň dokumentuje eróznu schopnosť vody v spojitosti s tektonikou a odolnosťou hornín. Unikátny kaňon je tvorený sedimentami vulkanického pôvodu. Tieto horniny sú pomerne slabo odolné, najmä voči vodnej erózii.

V týchto horninách bolo vytvorené jedinečné, aj keď krátke , kaňonovité údolie. Unikátna je na stene zaznamenaná chaotická sedimentácia v delte miestneho pratoku. Je tu vidieť ukážkové krížové zvrstvenie.  Je to doklad o tom, že v tejto oblasti bolo pravdepodobne plytké more.

Tesárske dúpence

V okolí Tesárskej rokliny si môžte pozriet aj skalné skrýše - tzv. tesárske dúpence, ktoré mali slúžiť ako úkryty pred turkami. Tieto prvý raz opísal v roku 1902 Andrej Kmeť (1841-1908), obdivovateľ prírody, vedec a turista v diele Ďalšie výsku­my z obvodu Sitna. Názov dúpence podľa Andreja Kmeťa poukazuje na veľmi dávny pôvod dier vyrúbaných do mäkkého kameňa, pretože - ako uvádza - „náš ľud dávno už nepoužíva slovo dúpä o diere alebo jaskyni."    

Dúpence sú 5 až 6 metrov veľké a 180 až Vstup do druhej miestnosti dvojdierky. 200 centimetrov vysoké skalné izby, ktoré slúžili najpravdepodobnejšie ako skrýše obyvateľov pred Turkami.

Pre podrobnejší popis výletu kliknite na Výlet do Tesárskej rokliny a skalných dier - dúpencov

Priložené fotografie