IMG_1448

Dni Sv. Huberta

Svätý Anton, termín: august - september

Celoslovenské poľovnícke slávnosti organizuje Múzeum Svätý Anton vždy počas dvoch víkendových dní na konci augusta alebo začiatkom septembra. Stretnutie poľovníkov i nepoľovníkov z celého Slovenska i zahraničia. Súčasťou osláv je veľké množstvo atraktívnych sprievodných podujatí. Viac informácií: www.msa.sk.