null

Úvodné foto: Pri lavička Andreja Sládkoviča začína prechádzkový spoznávací okruh mestom Krupina | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Odhalenie lavičky Andreja Sládkoviča a spoznávacieho okruhu "Po stopách Sládkoviča" v Krupine.


Otvorenie lavičky A. Sládkoviča v Krupine za účasti predstaviteľov BBSK
Otvorenie lavičky A. Sládkoviča v Krupine za účasti predstaviteľov BBSK | Foto: Milan Ďuroch

Dnes 1.6.2021 bola v našom meste slávnostne odhalená lavička Andreja Sládkoviča, ktorá je súčasťou projektu Zaľúbená Štiavnica II.

PhDr. Miroslav Lukáč, historik mesta Krupina a Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Na fotografii (zľava) PhDr. Miroslav Lukáč, historik mesta Krupina a Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina | Foto: Milan Ďuroch

Projekt vznikol v spolupráci OOCR v Banskej  Bystrici, Krajskej organizácie cestovného ruchu – Rozvojovej agentúry BBSK a Mesta Krupina. Lavičku Andreja Sládkoviča, ktorá sa nachádza na Svätotrojičnom námestí slávnostne odhalili primátor mesta Krupina Radoslav Vazan, zástupca predsedu BBSK Ondrej Lunter, Igor Brossmann z Banky lásky v Banskej Štiavnici a predseda OOCR v Banskej Bystrici Jiŕí Pěč.

Predstavitelia mesta Krupina a zástupcovia BBSK

Predstavitelia mesta Krupina a zástupcovia BBSK | Foto: Milan Ďuroch

Lavička Andreja Sládkoviča je východzím miestom na náučnom chodníku Po stopách v rodisku Andreja Sládkoviča, ktorý vás prevedenie miestami, ktoré súvisia so životom  slávneho rodáka v našom meste.

Klietka hanby v Krupine

Jedným zo zastavení je klietka hanby pri mestskom úrade | Foto: Milan Ďuroch

Čaká vás 18 zastavení pri historických pamiatkach vrámci malého okruhu v meste (2,5 km) a ďalej vás prevedie prírodnou prechádzkou od Štrampľochu – Tureckých studní až po našu dobre známu Vartovku (6 km). 

Klietka hanby v Krupine

Klietka hanby v Krupine | Foto: Milan Ďuroch

Súčasťou prechádzky Po stopách Andreja Sládkoviča sú tabuľky s krátkym textom umiestnené na jednotlivých zastavenie, kde prostredníctvom QR získate rozšírené informácie o danej pamiatke, ako aj prostredníctvom aplikácie Kde to som? Ďalšie zaujímavé informácie,  dokonca v niekoľkých svetových jazykoch, ktoré vás prevedú do pamiatky k pamiatke. Body prechádzky si môžete prezrieť na stránke mesta Krupiny.

Lavička A. Sládkoviča v Krupine

Odhalenie lavičky A. Sládkoviča v Krupine | Foto: Milan Ďuroch


Ako povedal vo svojom príhovore primátor mesta „ Spolupráca je základným pilierom pri tvorbe atraktívnych produktov cestovného ruchu. Stopy Andreja Sládkoviča viedli z jeho rodiska - z Krupiny do Banskej Štiavnice a ďalších miest Slovenska. Aj v našom meste je miesto, kde sa nachádza lavička s veršom slávnej básne Marína, ktorú  sme zaradili do nášho turistického produktu: komentovanej prehliadky mestom - Po stopách v rodisku Andreja Sládkoviča.  Veríme, že objavovať miesta spojené s príbehom Sládkoviča a Maríny príde do Krupiny čo najviac návštevníkov. „ 


Lavička A.S bola osadená v spolupráci s BBSK | Foto: Milan ĎurochPriložené fotografie