Dudince

Mesto Dudince sa nachádza na upätí Krupinskej kotliny a dnes v meste žije 1505 obyvateľov. Podnebím patrí medzi oblasti s typickou nížnoteplou klímou, s najväčším počtom slnečných dní v roku na Slovensku. Cez obec preteká potok Štiavnička.

Dudincesú významnou archeologickou lokalitou, kde rôzne nálezy od neolitu, cez mladšiu dobu kamennú, slovanské a veľkomoravské obdobie z 9. až 11. storočia svedčia o ich trvalom a historickom osídlení. Nálezy kostí mamuta, pratura, nosorožca, soba a zubra svedčia o tom, že tunajšie pramene vyhľadávala už pleistocénna zverina. Kostrové hroby svedčia o obývaní miesta človeka už v rokoch 4000 až 5000 pred našim letopočtom. Prvá písomná zmienka o Dudinciach (Dyud) pochádza z roku 1284. V listine z roku 1301 sa spomínajú dve od seba oddelené osady: Horné a Dolné Dudince. V odbornej literatúre sa Dudince ako kúpele prvý raz spomínajú v roku 1777 v balneografii Liečivé pramene Rakúskej monarchie od profesora Johanna von Crantza, kde pomenoval minerálne vody teplými liečivými prameňmi Gyogy. Svoju pozornosť im v diele Historické a zemepisné poznatky o severnom Uhorsku z roku 1742 venoval aj Matej Bel. Historické skutočnosti, ale aj 32 vyhĺbenín a jám v okolí pôvodných minerálnych vôd, nazývaných „Rímske kúpele“, ktoré počas rímskej expanzie vytesali Rimania do travertínu. Po roku 1918 si kúpele prenajal Unterberger, ktorý dal vybudovať areál kúpaliska pre verejnosť. Rozvoj Dudiniec ako komplexného kúpeľného miesta sa začal až po roku 1950, keď v roku 1951 postavili prvý kúpeľný dom s vaňovými oddeleniami. V roku 1960 sa Dudince zlúčili s obcou Merovce a začalo sa s výstavbou kúpeľných domov. Dudince boli obľúbeným miestom uhorského kráľa Mateja, ako aj manželky Františka Jozefa I. Alžbety.

Dudince majú dva veľké moderné kostoly. Prvý rímskokatolícky kostol zasvätený 20.8.1994 Panne Márii Kráľovnej pokoja. Zaujímavosťou stavby je sklenená strecha, ktorá má tvar rovnoramenného (gréckeho) kríža. Dosiahol sa tak dojem blízkosti nebeských - božích vecí. Druhý kostol je evanjelický kostol augsburského vyznania z roku 1996.

Obec Dudince
Adresa Mesto Dudince, Okružná 212, 962 71 Dudince
Tel.: +421 45 55 83 112
E-mail podatelna@dudince-mesto.sk
WWW: www.dudince-mesto.sk
Rozloha 6,85 km²
Počet obyvateľov 1 440
Prvá písomná zmienka 1284