dudince fotka 04

Pohľadnička s nevšednými návratmi k aktivitám z Dudiniec

Úvodné foto: Čo všetko v sebe skrýva liečebný dom Rubín je sčasti načrtnuté aj v tejto nevšednej pohľadničke z mesta Dudince dní nedávno minulých. Dôkaz, ako život vie písať sám svoje skutočné príbehy, svoju históriu. | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Vravíte, že tiež poznáte toto...

„Podľa jednej legendy vďačia Dudince za liečivú vodu víle Dudinke. Údajne premenila miestny prameň na liečivý. Kedysi dávno vodou z neho zachránila život synovi rímskeho vojvodcu. Preto dodnes dudinská voda prinavracia ľuďom zdravie. A preto sú v Dudinciach aj kúpele.“

Takú informáciu sme si dovolili prevziať z rubriky Magazín & voľný čas, ktorá je súčasťou informácií internetového portálu: www.kupeledudince.sk. Odtiaľ sa čitateľ dozvie veľa ďalších zaujímavých vecí. Napríklad čitateľovi udrie do očí aj ďalšia informácia: liečivé slnko, liečivá voda, liečivé ticho...a potom pod  titulkom: Počas otvárania každoročného ročníka kúpeľnej sezóny v Kúpeľoch Dudince a.s., je jedným z bodov bohatého programu aj futbalový turnaj detí o Pohár primátora mesta. Na jeho organizácii sa za podpory Kúpeľov Dudince a.s., mesta Dudince, ale i Oblastnej kancelárie cestovného ruchu podieľa aj Jednota dôchodcov Dudince. Mediálnym partnerom tohto turnaja je internetový magazín Športlandia.sk.Táto fotografia nie je síce z posledného, teda 9. ročníka, ktorý sa konal toho roku, ale je návratom do ročníkov predošlých a tiež napovedá, ako dokážu deti bojovať v súperení s loptou o víťazstvo nad súperom. Organizátori tvrdia, že spolu s rodičmi sa učia deti takto víťaziť v prvom rade nad sebou samými i vďaka občasným prehrám na kvalitnej futbalovej tráve štadióna Slovana Dudince. | Foto: archív Športlandie.sk


KÚPELE DUDINCE S TROJNÁSOBNOU LIEČIVOU SILOU  sa pri pozornom čítaní s porozumením dozvie aj toto:

Vďaka svojej južnej polohe sú najslnečnejšími kúpeľmi na Slovensku s najvyšším počtom slnečných dní v roku. Ležia v tichej prírodnej oáze ideálnej na liečbu a načerpanie energie. Dudinská minerálna voda je svojou mineralizáciou a zložením 2x liečivejšia ako voda v legendárnych francúzskych kúpeľoch Vichy. Kúpeľom v nej si liečite SÚČASNE srdcovo-cievne aj pohybové ochorenia.

My sme sa však popri tom sústredili počas nášho dlhšieho pobytu v tomto najmenšom kúpeľnom mestečku Slovenskej republiky, v ktorom žije dnes niečo vyše 1 300 obyvateľov, aj na iné veci a súvislosti. 

Keď v podvečer  26. augusta toho roku pri dôstojnom Pamätníku padlým hrdinom II. svetovej vojny a SNP kládli vence reprezentanti spomenutého mesta v čele s primátorom PaedDr. Dušanom Strieborným, ale aj za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva v Dudinciach a vzácnymi hosťami, pozorný návštevník si musel všimnúť ako narábajú v tejto časti regiónu Hont s odkazmi otcov a praotcov našej vlasti pri takých príležitostiach. Tesne po kladení vencov 26. augusta takto zapózovali pre fotoobjektívy prítomných fotografov (sprava do ľava) primátor mesta Dudince PaedDr. Dušan Strieborný, poslankyňa SNR PhDr. Ľubica Laššáková, zástupca vojenských veteránov pplk. v zálohe Branislav Krajč a prednostka Okresného úradu Krupina Mgr. Erika Turanová. | Foto: archív mesta Dudince


V spomenutý podvečer sa pietneho aktu kladenia vencov zúčastnilo okolo 200 ľudí , aby si najskôr vypočuli aj v prítomnosti vzácnych hostí, medzi ktorými nechýbali napríklad ani poslankyňa Národnej rady SR  PhDr. Ľubica Laššáková, či zástupca vojnových veteránov, podplukovník v zálohe Branislav Krajč a ďalší, zaujímavý  príhovor primátora mesta D. Strieborného, v ktorom okrem iného povedal aj toto: 

„Zišli sme sa dnes na slávnostnom akte, aby sme si pripomenuli  78. výročie SNP, ktoré je zapísané v dejinách Slovenského národa, ako  jedna z najvýznamnejších kapitol v histórii nášho národa. 

Bolo jedným z najvýznamnejších prejavov európskeho protifašistického odboja.  Povstanie dokázalo, že náš ľud sa nezmieril s dobyvačnými plánmi fašistického Nemecka a svojim odporom sa postavil k väčšine európskych národov.

Na sociálnych sieťach sa dnes otvorene šíria príspevky podnecujúce k násiliu, ktoré klamlivou propagandou vnášajú do spoločnosti chaos. Prekrúcajú historické súvislosti a tvária sa, akoby boli viac záležitosťou názorov ako faktov a snažia sa vplývať najmä na mladých ľudí.

Je potrebné vážiť si históriu. Pripomínať si to, čo nás formovalo, čo utváralo našu podstatu a čo nás doviedlo medzi vyspelé štáty civilizovaného sveta. Stali sme sa súčasťou európskeho celku, pretože sloboda, demokracia a spravodlivosť sú  našimi hodnotami... a boli hodnotami mnohých statočných ľudí, ktorí pre slobodu, demokraciu a spravodlivosť žili aj umierali pred nami a ktorým vďačíme za to, že písali naše dejiny statočne a so vztýčenou hlavou.

Slovenské národné povstanie je v slovenskej histórii výnimočným počinom, bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Túto skutočnosť si uvedomujeme a preto kladieme dôraz na postoj najmä mladých ľudí k histórii vlastnej krajiny, aby si uvedomili,  že aj keď žijeme v mieri už sedemdesiat rokov, nemôžeme ho považovať za samozrejmosť.“

Predseda Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dudinciach, Jozef Mazár, najskôr stručne priblížil svojimi spomienkami udalosť z historických Troch dubov pri Sliači, kde sa v roku 1964 zúčastnil osláv SNP v kruhu účastníkov II. paradesantnej brigády. Okrem iného voľným slovom povedal:

 „ Utkvel mi v pamäti, v tom čase ako 14 ročnému školákovi, pohľad na úprimnú  ľudskú tvár armádneho generála Ludvíka Svobodu a na slzy v očiach jeho blízkych priateľov, priamych účastníkov historických bojov na Dukle pri Svidníku. V tom čase som nevedel z vlastného poznania, vlastnej praxe čo je fašizmus. Priniesol som si odtiaľ motivačné spomienky na našich statočných otcov, ktorí po boku sovietskej Červenej armády viacerí padli za našu slobodu. Viem, lebo som dobre načúval ich slovám, viacerí popisovali svoje  životné príbehy po skončení II. svetovej vojny, že napríklad postarší Čech, priezviskom Mach, so slzami v očiach hovoril svojim kamarátom s ktorými sa po vojne stretol prvý raz, ako v bani zarába na svoje živobytie v mierových časoch. Ďalší, na mene a priezvisku nezáleží, ako sa dostal a do tých dní nevedel za čo, do trestného tábora Jáchymov v päťdesiatych rokoch minulého storočia, a nemohol vidieť prvé kroky  svojich potomkov v rannom detstve, ktorými sa predierali na ceste k skutočnému vlastnému spoznávaniu života. 

Ani jeden z ich nenadával. Ani jeden nikoho nesúdil.  Boli realistami, s priamymi a reálnymi pohľadmi na svet, ktorý nám mnohým dnes chýba. Ani jeden neuhýbal odkazom za ktoré bojovali v II. svetovej vojne. Hovorili pravdivo, úprimne, rečou vlastných srdiečok, lebo ako som počul, už ich otcovia im dávali lekcie z pracovitosti, počas ktorej nič neprekrúcali. Z ich úst odznelo, že sa venovali statočnej robote, ctili dedovizeň a život pod slnkom taký, ktorí učí radosti a práci na sebe samých. 

Dnes mnohí prekrúcajú dejiny, vnímam to najviac vtedy, keď sa po svojej sedemdesiatke života vraciam k prežitým dejinným udalostiam. Tí ľudia, ktorých som ako dieťa sledoval a neskôr ako novinár bez politickej príslušnosti z viacerými z nich robil zaujímavé rozhovory, nehovorili o politike, ale o dôležitých hodnotách svojich životov. 

Aj  teraz mám pred očami ich skromné oblečenia, úprimné pohľady jeden druhému priamo do očí a veľa, veľa úprimnej radosti z toho, že sa dožili slobody pod nebom mieru. V pamäti mi ostali vety o prírode. Jeden z nich povedal, že  väčšinu histórie musel ešte  aj za ich mladosti človek bojovať s prírodou, aby prežil. V tom storočí, teda v dvadsiatom, kedy boli oslavy 20. výročia SNP si začínal uvedomovať, že prichádza obdobie, ktoré  upozorňuje všetkých, on použil výraz „nás“, ak budú chcieť v prírode prežiť naši potomkovia, všetci spoločne  budú musieť viac chrániť nie len prírodné krásy, ale i pravdivosť faktov z bohatej histórie našich národov. 

Preto si osobne vážim účasť a zastúpenie všetkých generácií v našom malom mestečku na tohoročných oslavách SNP, účasť aj tu prítomných viacerých pedagógov, či špičkových vrcholových športovcov, ktorých skúsenosť sa nedá kúpiť nikým a ničím. Aj o tom hovorili vtedy na Troch duboch priami účastníci bojov v II. svetovej vojne, z ktorých podaktorí boli pri dobití Berlína aj priamo v Hitlerovej pevnosti. Vedeli a poznali na vlastnej koži čoho schopný je fašizmus!

 O to viac  si musíme vážiť, že nám tu, v našich krásnych Dudinciach, nikto nebráni zúčastniť sa takých dôstojných osláv s úprimnou oddanosťou v našich srdciach priamym, skutočným a statočným bojovníkom za mier. Dukla znelo a znie hrdo aj zásluhou tu prítomných športovcov celým svetom! Zvlášť preto, lebo ide o viacerých pamätníkov jej vzniku a formovania v mierovom živote. Sám nemám rád frázy, aby skutek utek! Čas je nositeľom skutočnej pravdy.“

Aj také slová hodno dnes počuť v Dudinciach. Pri rôznych príležitostiach. Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince v spolupráci s mestom Dudince pripravili 26. augusta toho roku na amfiteátri v Dudinciach pre účastníkov osláv 78. výročia SNP hodnotný kultúrny program. Bezmála 500 prítomným divákom sa predstavil so svojim programom folklórny súbor Poľana, ktorý pracuje pri Technickej univerzite Zvolen. Krásnemu programu predchádzal lampiónový sprievod mestom a počas vystúpenia súboru zapálili v Dudinciach aj symbolickú partizánsku vatru. Záberom približujeme časť často zaplneného hľadiska na amfiteátri. | Foto: Ing. Barbora Strieborná


Napríklad v utorok 13. septembra okolo stovky členov Jednoty dôchodcov sa  zišlo v objekte pekne upraveného futbalového stánku  Slovana Dudince, aby v prírode, pod dočasne dôstojne pripraveným stánkom prírodnej kultúry, slovom hodnotiacim urobili odpočet svojho pôsobenia v rokoch COVIDu i v „pocovidovom“ období. 

Ani tam neodznievali prázdne frázy. Život naučil všetkých hovoriť pravdivo, ale slušne o veciach, ktoré sú charakteristické pre ich životy. Predsedníčka Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Dudinciach Ing. Anna Zekuciová, tak ako to zvykne robievať v živote osobnom, so všetkou dôslednosťou  predniesla Správu o činnosti organizácie, ktorá má vyše 200 členov.

Okrem iného v jej obsahovo bohatom na fakty a odpočty plnenia úloh zaujalo, keď pri hodnotení mnohých pozitív podčiarkla: 

„Nemôžeme chcieť iba dostávať. Musíme aj dávať. Napríklad na úseku pomoci mestu či vlastnej, z našej iniciatívy ochotnej angažovanosti na úseku funkčnej spolupráce s Kúpeľmi Dudince a.s., preto sa Vám chcem poďakovať všetkým, ktorí ste sa doteraz angažovali v činnostiach prospešných životom a návštevníkom  nášho malého, ale pekného mestečka, ale i našim deťom či tým, ktorí už dnes nevládzu odovzdávať na oltár ľudského dobra svoje sily. Alebo aj na brigádach a svojpomoci v priestranstvách Búroša, či samotnom prírodnom prostredí Kúpeľov Dudince.“ 

Nezabudla vymenovať ani všetkých tých, ktorí sa na rokovanie pozerali z nebíčka. Vyzvala prítomných, aby minútou ticha uctili pamiatku zosnulých z členskej základne Jednoty dôchodcov Dudince.  

V plodnej debate vystúpili funkčným slovom o konkrétnych aktivitách mesta Dudince - primátor mesta PaedDr. Dušan Strieborný a generálny riaditeľ Kúpeľov Dudince a.s., JUDr. Slavomír Brza. Konkrétnymi príkladmi hovorili o práci, rozvoji mesta, kúpeľov, regiónu Hont, ale v každom príbehu nezabúdali skloňovať potrebu mnohých cností, napríklad skúsenosť, trpezlivosť, veľkú lásku, pracovitosť, odbornosť či spoluprácu a nebáli sa ani menovať kde, kedy a prečo sa to aj zásluhou Jednoty dôchodcov v konkrétnom živote pozitívne v tejto časti regiónu Hont prejavilo. Tak primátor mesta ako i generálny riaditeľ spomínaných kúpeľov úprimne poďakovali členom Jednoty dôchodcov v Dudinciach za ich spoločenskú i hospodársko – sociálnu angažovanosť napriek veku, za veci verejné. 

A my dodávame, práve aj preto píšeme a dávame pod verejnú kontrolu aj tieto riadky prostredníctvom médií, lebo je dobré, ak sa z Dudiniec bude dobrý chýr šíriť svetom stále viac. V živote platilo a platí, že veľkí sú tí, ktorí vidia, aká potrebná je v každom čase a v každej chvíli sila duchovná. Ak sa premieňa múdrosť prostredníctvom odbornosti v zdravý ľudský úžitok, len vtedy vládne svetu sila múdrosti a vyniká dobro nad hriechom škodlivej matérie.