Súdovce

Obec Súdovce leží v doline potoka Veperec, na juhozápadnom okraji Krupinskej planiny. V súčasnosti v obci žije 210 obyvateľov.

Prvá písomná zmienka o obci Súdovce je z roku 1244. V minulosti sa obyvatelia tejto obce zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, ale najviac vinohradníctvom, ako to dokazuje znak na pečatidle z roku 1668. Obec Súdovce používala svoj erb už v 17. storočí. 

V obci rastie zákonom chránený strom Ginko dvojlaločné (lat. Ginkgo biloba), ktorý má podľa prírodovedcov 260 rokov a je pravdepodobne najstarším ginkom na Slovensku. Medzi dominanty obce patrí evanjelický kostol a moderný rímskokatolícky kostol. Na juh od obce sa nachádza rybník.

Obec Súdovce
Adresa Obecný úrad Súdovce Súdovce 113 962 71 Dudince
Tel.: +421 45 55 89 144
E-mail obecsudovce@zoznam.sk
WWW: www.obecsudovce.sk
Rozloha 9,77 km²
Počet obyvateľov 217
Prvá písomná zmienka ‎1244