ing. Benický, J. Nyarjás

Návraty k plenéru v Dudinciach a okolí, alebo čo by sa do reportáže nedostalo

Úvodné foto: Pohľad na chvíľu, počas ktorej otvoril oficiálnu časť výstavy prác XVI. ročníka medzinárodného maliarskeho a sochárskeho plenéra v spoločenskej sále Liečebného domu Smaragd riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince Ing. Bois Benický (vľavo). Vedľa neho na otvorení prítomná Ing. Margaréta Púpavová, personálna a marketingová riaditeľka riaditeľka Kúpeľov Dudince a.s.,vpravo Ing. Július Nyárjas. | Foto: MUDr. Jaroslav Jenčo

Už sme čitateľov v širších súvislostiach informovali o Hontianskych inšpiráciách 2022. Zopakujeme,  svoj 16. ročník napísali v dńoch 11. – 18. septembra toho roku, najviac v Hokovských vinohradoch. 

Slovo „plenér“ (z franc. „en plein air“) označuje maľovanie v prírode s využitím slnečného svetla a ovzdušia priamo pred krajinným motívom. Keďže sme sa z našej redakcie osobne medzi maliarmi a sochármi priamo pri ich práci neobjavili, o 16. ročníku medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia sme sa porozprávali po jeho skončení s hlavnými organizátormi tohto podujatia, manželmi Elenkou a Ing. Júliusom Nyárjasovcami. Spoločná fotografia priamych aktérov plenéra: Hontianske inšpirácie 2022. | Foto: MUDr. Jaroslav Jenčo


Od oboch sme sa striedavo dozvedeli, že hlavnou témou sympózia bola znova jedinečná príroda Hontu. Cieľom plenéra bolo pomocou súčasného umenia priniesť prostredníctvom širokých maliarskych techník, poetický i kritický pohľad na náš často problematický vzťah k našej planéte. 

„Zúčastnení umelci, konkrétne podaktorí maliari, spomenúť môžem napríklad Lojze Kolinšeka zo Slovinska, reagovali na špecifické prostredie Hontu takými technikami, s ktorými sme sa za celých 16 rokov Hontianskych inšpirácií zatiaľ nestretli“ – zvýraznil osobitne dnes už vyše 72 ročný  inžinier, známy aj ako kvalitný atletický tréner viacerých talentovaných mladých atlétov v oblasti regiónu Slnečný Hont, Ing. Július Nyárjas. Sám v mladosti aktívny atlét, neskôr člen úzkeho vedenia pred rokmi armádnej Dukly Banská Bystrica, v ktorej zastupoval viaceré, aj tie najvyššie funkcie, v jej vedení.   

I z toho dôvodu nás zaujímalo, čo považoval a považuje za dôležitú súčasť tohto projektu? Jeho odpoveď bola diplomatická a skrýva v sebe, zrejme, viacero aj verejne nevypovedaných vecí. Nám najskôr jednoslovne odpovedal slovkom : „Interakcia!“, aby pokračoval:

„Interakcia je podľa slovníka vzájomné pôsobenie dvoch, alebo viacerých činiteľov. Aj samotní návštevníci sa mali možnosť zoznámiť osobne s umelcami pri práci v okolí Kúpeľov Dudince a.s., Mali možnosť vidieť ich pri práci, dozvedieť sa viac o ich tvorbe a názoroch na svet. Preto sa v rámci sympózia uskutočnili aj sprievodné podujatia prístupné pre širokú verejnosť. Mám na mysli konkrétne otvorenie spoločnej výstavy v v spoločenskej sále Liečebného domu Smaragd, ktorý patrí Kúpeľom Dudince a.s., Tam vyvrcholil plenér v sobotu 17. septembra zo začiatkom o 13.00 hod. Otvoril ho riaditeľ Oblastne organizácie cestovného ruchu Ing. Boris Benický a každý z umelcov tam mohol vystaviť najmenej 4 svoje obrazy + jeden, ktorý priniesol do Dudiniec ako svoj reprezentatívny.“

A kto boli tohtoroční účastníci? opýtali sme sa za čitateľa.

„Okrem domácich výtvarníčok Michaely Bodnárovej a Danky Krnáčovej z Dudiniec napísali históriu 16. ročníka zo Slovenskej republiky ešte Magdaléna Dečová z Bratislavy, Jolana Palajová zo Žiaru nad Hronom, Kamil Jurašek z Prešov a Marián Mikloš z Banskej Bystrice. Hont ´22 očami maliarky Magdalény Figura Wyzykovskej. | Foto: MUDr. Jaroslav Jenčo


Zo zahraničia prišli okrem už spomínaného Slovinca Lojze Kalinšeka z Ľubľany aj Maďari Erzséget Balogh s Evou Végh, Ukrajinci Tiberij Willáschek a Ivan Ivanovchyk, Poliaci Jerzy Figura a jeho manželka Magdaléna Figura Wyzykovska, Bulhar Dimitar Velichkov a Ladislav Hodný st.  so svojim synom i menovcom Ladislavom Hodným ml. z Českej republiky.

Sochári boli zastúpení Pavlom Herákom a Jiřím Genzerom z Českej republiky a Pavlom Hajdukom a Jaroslavom Martišom zo Slovenskej republiky“ zareagovala Elenka Nyárjasová, aby dodala, že najstarším, ale pravidelným účastníkom, ktorý absolvoval zatiaľ všetkých 16. ročníkov spomínaného podujatia bol dnes už takmer 80 ročný Ladislav Hodný st. z Prahy.Sochár, autor tohto umelecky upraveného dreva, Jiří Genzer z Českej republiky dal svojmu dielu názov: Metamorfózy dreva na Honte. | Foto: MUDr. Jaroslav Jenčo


Po každej akcii a jej bilancovaní, nech už je tá bilancia robená z akéhokoľvek pohľadu, sa patrí okrem organizátorov podujatia, teda už v úvode spomenutých manželov Ing. Júliusa a Eleny Nyárjasovcov, Kúpeľov Dudince a.s., hotela Jantár s.r.o., v ktorom si tak maliari ako aj sochári pochvaľovali starostlivosť počas pobytu, tam boli ubytovaní a tam sa stravovali, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince a mesta Dudince. 

Preto nezabudol Ing. Július Nyárjas oceniť slovom verejnej vďaky aj jednotlivých priateľov, konkrétne MUDr. Danielu Šustákovú, Mgr. Vladimíra Boreckého, MUDr. Borisa Benického, Ing. Adriána Gunára, Ing. Vladislava Kokolusa, JUDr. Juraja Kovala, Ing. Luciu Krátku a Ing. Gabriela Tuhého, ktorí osobne pomohli tiež pri zabezpečovaní tohto podujatia. A keď sme ho požiadali aby verejne povedal ako on vníma túto akciu, rozhovoril sa takto: „Dať dokopy kreatívnych ľudí v tak zložitom období nie je vôbec jednoduché. Je známe, že kreativita vyžaduje odvahu. Už Pablo Picasso povedal:

 „Každé dieťa je umelcom. Problémom je ako zostať umelcom, keď vyrastieme.“ Nikto však nepovedal, že kreativitu máme potichu kántriť. Umenie nám umožňuje nájsť samých seba a zároveň samých seba stratiť v tú istú dobu. Umelecké dielo, ktoré nezačalo emóciami, nie je umením. Pozri sa na obraz a zistíš, že je to báseň bez slov. Princípmi pravého umenia nie je zobrazovať, ale evokovať. Takto osobne súhlasím s tými, ktorí o umení práve toto rozprávajú, lebo umeniu rozumejú.“