BOTANICKÁ ZÁHRADA BANSKÁ ŠTIAVNICA

Botanická záhrada sa rozprestiera na ploche 3,5 ha vysadili ju koncom 19. storočia. Záhrada pozostáva z dvoch častí hornej a dolnej záhrady, ktoré sú od seba oddelené cestnou komunikáciou. V súčasnosti je verejnosti prístupná len horná časť. V oboch častiach záhrady je vysadených okolo 250 rôznych domácich a cudzokrajných drevín. V Botanickej záhrade je možné s niekoľkými družstvami detí hrať náučnú hru „Botanici“, ku ktorej dostanete inštrukcie v Informačnom centre.