null

Úvodné foto: Rímske kúpele | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Dudinské travertíny - Rímske kúpele

Dudinské travertíny boli vyhlásené za chránený prírodný výtvor v roku 1964, na rozlohe 0,564 ha a s ochranným pásmom cca 25 ha. Tvorilo ho 6 samostatných výtvorov: Rímsky prameň (v minulosti aj pod názvom Travertínové pole - Rímske kúpele), Očný prameň, Hostečný prameň, Tatársky prameň, Kúpeľná kopa a recentná Travertínová terasa (pôvodne Terasovité travertíny na brehu Štiavnice).


Nezabudnite si spraviť fotografiu na pamiatku ;) | Foto: Ing. Milan Ďuroch

V roku 1996 Ministerstvo životného prostredia SR, podľa nového zákona o ochrane prírody a krajiny, upravilo kategóriu na prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 1999, rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici, so spresnenou výmerou chránených častí na 13 280 m2 pre vedecké, náučno-osvetové ciele a ako významný krajinno-estetický prvok.