274651839_266550528985159_553715568349696158_n

Fašiangový sprievod detí zo ZŠ Litava

Deti zo ZŠ Litava usporiadali tradičný fašiangový sprievod obcou, ktorého súčasťou bolo aj pochovávanie basy.

Sprievod sa konal na konci fašiangov, keď začína pôst, hudba a zábava musí stíchnuť.....

Priložené fotografie