null

Úvodné foto: areál Kúpeľov Dudince. | Foto: Milan Ďuroch

Hľadanie dobra je v zlých časoch ťažké, ale veľmi potrebné

Čas pokoja, rodinnej pohody, čas zastavenia a zamyslenia, pomaly aj bilancie a hodnotenia máme za sebou, Vianoce 2020 a Silvester 2020 patria histórii. Covid-19 brázdi mediálne výstupy rôznorodo ďalej, bežný človek dostáva pred seba množstvo informácií, ktoré nie sú voľným okom viditeľné. 

Naše životy to ovplyvňuje, mení, problémy na prelome rokov 2020/2021 sú posúvané celkom do iných rovín, než tomu bolo spravidla na rozhraní rokov minulých, ktoré sme zvykli prežívať za celé ostatné polstoročie.

Keď sme oslovili na prelome rokov 2020/2021 viaceré známe osobnosti v našich životoch, s ktorými zvykneme bežne komunikovať, viacerí nám prezradili, že im chýba často úprimný úsmev na tvárach mnohých ľudí, ale i tradičné bezpečné podávanie ruky. Vianoce a Silvester v roku 2020 boli však znova v domácnostiach také, aké si ich každá domácnosť pripravila.

Čo ste pripravili, pán riaditeľ, nové, možno neočakávané, ale pozitívne v rámci činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince v uplynulom roku pre tých, ktorí prichádzali do oblasti, kde vyvíjate zaujímavú činnosť? Tak znela naša otázka pre Ing. Borisa Benického, ktorého sme ako prvého požiadali o rozhovor pre Región Hont v práve začínajúcom roku 2021.

Na takto postavenú otázku by dali najvýstižnejšiu a najúprimnejšiu odpoveď tí, ktorí prišli s našou prácou alebo zásluhou našej práce do kontaktu či už so samotnou liečivou dudinskou vodou. Tí, ktorí chodia do Dudiniec za jej liečivými účinkami, vedia veľmi dobre, že ide o kombináciu oxidu uhličitého a sulfátu a jej vysoká mineralizácia ju predurčuje na liečbu i prevenciu širokého spektra ochorení. Predsa len sme napriek tomu zaregistrovali, či už s tými, ktorí za touto prednosťou a jedinečnosťou chodia do Dudiniec aj desaťročia, alebo aj pre tých, ktorí tu prišli po prvý raz, neočakávaný Covid a našu prácu v tejto sťaženej situácii.

Dudinská liečivá minerálna voda - pitné vázy

Dudinská liečivá minerálna voda | Foto: Milan Ďuroch

Ochorenia pohybového aparátu, kardiovaskulárne choroby, nervové ochorenia i choroby z povolania za sťaženej situácie Covidu-19 veľmi vyžadovali v prvom rade našu bdelosť a k tomu našu ponuku byť v prírode, pri prehliadke prírodných krás či rôznych prírodných úkazov a historických pamiatok stále s dodržiavaním pokynov od odborníkov, ktorí prevenciu pred Covidom-19 v našej vlasti organizovali a tie pokyny aj pre nás a našich návštevníkov vydávali.

Minerálny bazén v Kúpele Dudince

Minerálny bazén v Kúpele Dudince | Foto: Milan Ďuroch

Samozrejme, dosť týždňov sme boli bez návštevníkov, kúpeľných hostí a pripravovali sme si opatrenia tak, aby sme zamedzili v zariadeniach, ktoré patria zriaďovateľom našej Oblastnej kancelárie cestovného ruchu, rozšíreniu tejto choroby.

Podarilo sa to?

Keď do podaktorých nakoniec predsa len kúpeľní hostia v pozícii klientov prišli, môžem povedať verejne, áno podarilo sa. Samotná príroda, jej krásy, ak človek dodržiava to, čo je počas Covidu-19 v prírode dodržiavať potrebné - je ako preventívny faktor veľmi vhodným pomocníkom. Ak je človek nedisciplinovaný, aj príroda potom trestá kruto. Preto sme museli niektoré návštevy, aktivity v okolí organizovať inak, ako tomu bolo bez Covidu-19.


Lesopark Búroš | Foto: Milan Ďuroch

A tak cyklotrasy či samotný nordic walking, rekreačná turistika či fitness centrum v lesoparku Búroš boli individuálne alebo neboli vôbec. Osirelo termálne kúpalisko, výlety do Tesárskej rokliny či malebnej obce Lišov boli, ak vôbec boli iba ojedinelé t. j. tiež viac individuálne ako skupinové. Koronavírus rozhodne zasiahol aj do kúpeľnej destinácie Dudince. 

čo to znamená?

Je dobrou vizitkou, že v liečebných domoch kúpeľov sa nikto Covidom nenakazil. Na strane druhej to znamenalo, že aj samotní klienti v prvej vlne rušili svoje pobyty v kúpeľných domoch, museli sme uzavrieť všetky hotely, penzióny a liečebné ubytovacie zariadenia. V druhej vlne sa situácia zopakovala s tým, že otvorené zostali len Kúpele Dudince a. s., ktoré prevádzkovali 3 ubytovacie zariadenia, a to liečebné domy Rubín, Smaragd a kúpeľný hotel Minerál.

Večerný záber na Liečebný dom Rubín Dudince

Liečebný dom Rubín - Kúpele Dudince | Foto: Milan Ďuroch

Tie poskytovali svoje služby na vysokej profesionálnej úrovni, keďže ide o zdravotnícke zariadenia s poskytovaním komplexnej kúpeľnej starostlivosti. Samozrejme, počet klientov bol menší a ako som v jednej z predchádzajúcich odpovedí naznačil, voľnočasové pohyby klientov boli či už na bicykloch, elektrobicykloch alebo kolobežkách individuálne. Ale všetko je za nami a zostala nám pre všetkých ďalšia skúsenosť.

Čo teda práve skúsenosť napovedá pre rok 2021, ktorý práve týmto rozhovorom pre čitateľskú verejnosť Regiónu Hont otvárame?

Budeme isto ešte viac ostražití, aby protiepidemiologické opatrenia, ak tu Covid-19 bude, čo sa dá očakávať, boli dodržiavané. Príroda v okolí, či už pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry v Brhlovciach, spomenuté rokliny neďaleko Hontianskych Tesárov alebo Stará hora Sebechleby a ďalšie ponúkajú v individuálnej realizácii aj počas pandémie vhodný pohyb návštevníkov na čerstvom vzduchu. Ako to bude s kultúrno–spoločenskými aktivitami, aj keď viaceré máme v ponuke nášho ročného kalendára rozpracované, ukážu až samotné nadchádzajúce mesiace.

Preto veľmi vítam z pohľadu Regiónu Hont tento rozhovor, lebo ním tiež demonštrujeme verejne, že nástrahy Covidu nie sú nám v žiadnom prípade ľahostajné. Sme si dobre vedomí aj toho, že Dudince vyhľadávajú aj zahraniční turisti, ktorí tu boli aj v minulom roku, ale zvlášť veľké zastúpenie domácej klientely, ktorá predstavovala v minulom roku bezmála 93 %, si bude vyžadovať našu pozornosť so 100 % ostražitosťou voči vírusu. Vyvíjame určité aktivity na podporu tejto destinácie aj v tomto čase, preto komunikáciu prostredníctvom médií s naším klientom na diaľku budeme pokladať v tomto roku za zvlášť dôležitú.

Aby, ak prídu do Dudiniec, ich tu nič nezaskočilo, naopak, aby sa presvedčili, že kúpeľné Dudince sú po každej stránke aj počas obdobia pandémie z pohľadu zdravia značkou vysokej kvality.       

Ing. Boris Benický

Riaditeľ Oblastnej kancelárie cestovného ruchu v Dudinciach Ing. Boris Benický je vďaka svojmu nadhľadu a ústretovosti zaujímavým a vyhľadávaným partnerom na rozhovory o regióne Hont. | Foto: autor rozhovoru                            

Za rozhovor poďakoval Jozef Mazár.