null

Úvodné foto: Majestátny viadukt nad riekou Krupinica neďaleko Mäsiarskeho boku | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Krupinický viadukt

V nádhernom lesnom údolí sa týči impozantný mostný objekt - viadukt cez rieku Krupinicu, blízko stanice Babiná.

Krupinica s viaduktom

Viadukt sa nachádza nad riekou Krupinica | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Tento viadukt bol postavený čiastočne v oblúku s polomerom 500 m. Celková dĺžka viaduktu je 120 m.


Foto: Ing. Milan Ďuroch

Na strane zvolenskej má dva klenuté otvory po 6 m svetlosti, na strane krupinskej šesť klenutých otvorov po 8 m a uprostred nad riekou otvor svetlosti 34 m vystrojený oceľovou priehradovou konštrukciou, podobne ako most cez rieku Slatinu, so zapustenou mostovkou.


Foto: Ing. Milan Ďuroch

Piliere a klenby viaduktu sú z betónu obložené kamenným, vrstevnatým murivom.


Foto: Ing. Milan Ďuroch

Neďaleko viaduktu sa nachádza prírodná pamiatka Mäsiarsky bok.

Železničná trať a v pozadí Mäsiarsky bok

Foto: Ing. Milan Ďuroch

Zdroj textu: https://www.rail.sk/