DSC07428

Mestský dom - radnica - Krupina

Stredovekú radnicu v roku 1590, počas úradovania richtára Jána Šiferera, nahradila nová. Ešte v 18. storočí písomnosti hovoria o dvoch mestských domoch. V roku 1722 je spomínaný mestský dom pri Dolnej bráne. Koncom 19. storočia boli na budove starého mestského domu spozorované trhliny a privolaná župná komisia skonštatovala nevyhnutnosť radnicu zbúrať a postaviť novú.

Podľa projektu J. Cajhána, inšpirovaného barokovou a renesančnou architektúrou, radnicu stavala zvolenská firma Bratia Kondorossy.

Budova, dokončená v roku 1901, patrí medzi typické stavby historizmu. Ide o dvojpodlažnú trojtraktovú budovu so stredným trojosovým a bočnými jednoosovými rizalitmi, z ktorých prostredný má manzardovú strechu. Prízemie má horizontálnu rustiku (bosáž), rizality na poschodí členia pilastre, na pilieroch pod balkónom stĺpy, ktoré sú ukončené jednoduchými dórskymi hlavicami.

Strecha je ozdobená tromi vikierovými oknami. Interiéru dominuje veľké hlavné schodisko s kovaným zábradlím. Interiér bol začiatkom storočia vybavený nábytkom z ťažkého dreva. V druhej polovici 20. storočia bol doplnený novým nábytkom a drevenými skulptúrami. Zmeny interiérov boli prevedné aj v súčasnosti.