foto588

Návraty k oslavám 75. výročia SNP fotoreportážou

Tohoročné oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania mali nie len centrálne oživené bohaté, dôstojné a stále potrebné spomienky na odkaz jedného z najpodstatnejších medzníkov nášho života pod nebom mieru v centre SNP v Banskej Bystrici, ale aj v mnohých kútoch nášho Slovenska. Zásluhou fotoreportérov, v tomto prípade Barborky Striebornej a Jána Miškoviča, ich môžeme priblížiť aj takto.Foto: Barbora Strieborná

Dôkazom zodpovedných prístupov k odkazu SNP je pohľad na dominantu spomienok v kúpeľnom mestečku Dudince na juhu Slovenska. Vence k tamojšiemu Pamätníku SNP a oslobodenia Dudiniec položili zástupcovia vedenia mesta Dudince, vojnoví veteráni, členovia Mestskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov i ostatných spoločenských organizácií.


Foto: Barbora Strieborná

Po slávnostnom položení vencov k Pamätníku sa účastníci v predvečer spomínaných osláv 75. výročia SNP vydali lampiónovým sprievodom smerom k amfiteátru.


Foto: Barbora Strieborná

Na pódiu amfiteátra najskôr primátor mesta Dudince PaedDr. Dušan Strieborný slávnostne zapálil pripravenú vatru, potom neformálnym príhovorom oživil odborným, ale ľudským slovom význam spomínaných osláv pre naše súčasné životy. Okrem iného zdôraznil dôležitosť sústavnej slušnej komunikácie v súčasnom demokratickom štáte a význam takých osláv v našich životoch.


Foto: Barbora Strieborná

Potom sa vyše 300 prítomným návštevníkom amfiteátra predstavil folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice s bohatým a kvalitným programom, za ktorý si mnohokrát vyslúžili potlesk.


Foto: Ján Miškovič

V zákulisí, pri vatre bolo počuť aj živé diskusie na tému čo najkvalitnejšej a najrýchlejšej rekonštrukcie štadióna SNP v Banskej Bystrici. Na jeho trávniku začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia trénoval aj futbalista armádnej Dukly Banská Bystrica, či predtým razantný obranca ligovej Nitry, dnes tiež člen vedenia MO SZPB v Dudinciach Ing. Ján Zekucia: „Chvályhodné, že sa našlo vládne zoskupenie a aj nášmu krajskému sídlu s najväčším počtom medailistov z OH, MS a ME, ktoré získavali a získavajú pod logom slávneho loga Dukla, poskytli prostredníctvom Ministerstva obrany SR peniaze na naliehavo potrebnú rekonštrukciu stánku športu predstavitelia štátnej moci. Verím, že sa stane dominantou futbalu, ale i ostatných druhov športu pre podujatia významných európskych a svetových parametrov.

Pribilincovci, Tóthovci, Kuzminové, Kaliské, Martikánovci a ďalší si taký stánok zaslúžili už oveľa skôr. Nech sa poklepanie vládnych činiteľov na kameň v prítomnosti vrcholových športovcov i novinárov stane výzvou k tomu, aby sa naša VŠC Dukla i náš štát stali stálicami prezentácie vysokej kvality športovo-spoločenského života v kontexte toho európskeho a svetového. Krásny darček odkazu povstania nás robí lepšími, vo svete váženejšími a vyhľadávanejšími. “