IMG_0207

Salamandrové dni

Banská Štiavnica, termín: september

Tradičné podujatie, ukončujúce kultúrne leto v Banskej Štiavnici. Salamandrovým sprievodom, koncertmi, výstavami, nočnými prehliadkami Starého zámku a inými sprievodnými podujatiami. Mestské slávnosti, oslavy baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslava bohatej štiavnickej histórie a tradícií.