0007-DSC07528

Štrampľoch - Turecké studne

Jedinečný skalný útvar na území mesta Krupina v lokalite Štrampľoch (z nemeckého názvu Steinbruch, v preklade kamenný lom). Zvláštne skalné obydlia pripomínajúce skúseným cestovateľom napríklad Tunis či Turecko sa nachádzajú v bývalom kamennom lome v smere na rekreačnú oblasť Tepličky.

Zvláštne do kameňa vyrezané skalné úkryty, ktoré v 19. - 20. storočí pravdepodobne slúžili ako provizórne obydlia chudobným osadníkom alebo to mohli byť pivnice, ktoré boli neskôr zaliate vodou. Aj v ich okolí sa totiž nachádza viacero pivníc vytesaných do brala, v ktorých sa uskladňovalo a dorábalo víno, keďže sa v krupinskom katastri až do 19. storočia vo veľkom pestoval vinič hroznorodý. Alebo to mohli byť kúpele. Z vonkajšej strany lomu totiž vidieť akési kamenné schody a hore pozostatky pripomínajúce terasu. Podľa niektorých to môžu byť turecké skrýše zo 16. - 17. storočia. Pôvodný účel ako aj skutočný vek skalnatých úkrytov je ťažké presne určiť.

Raritou lomu je kamenná izba vytesaná do skalného útvaru. Jej vznik a účel je však stále zahalený tajomstvom. Kamenná izba je od úrovne zeme hlboká takmer dva metre a vedľa vchodu do kamennej izby je malá vodná priekopa. Pri čistení priekopy objavili prameň a vodu z nej chcú znova vytiahnuť a obložiť ju kameňom, aby korešpondovala s okolím. Z lokality plánuje mesto vybudovať turistickú trasu na strážnu vežu Vartovku, ktorá je od Tureckých studní vzdialená približne poldruha kilometra, a je dominantou mesta Krupina.

K Tureckým studniam vedie označený turistický chodník priamo z centra mesta, cesta trvá približne 30 min. Boli tu osadené lavičky a stôl, ako aj informačná tabuľa.

Zdroj: https://www.sorger.sk/atrakcie/stramploch-turecke-studne