0006-DSC02010

Svätotrojičný stĺp

V polovici 18. storočia krupinskí mešťania objednali u kremnického sochára Dionýza Ignáca Stanetiho morové súsošie na hlavné námestie – Veľký rínok.

Objednávku umelec splnil takmer dokonale, na plastiky i samotnú hmotu pilierovej konštrukcie však použil krupinský tuf, kameň nízkej kvality. V roku 1752 stĺp už stál na severnej strane námestia.

Bol prvý v poradí veľkých morových stĺpov, ktoré sa neskôr postavili v neďalekých banských mestách (Banská Štiavnica, Kremnica). Z trojrohého podstavca vyrastá okosený trojuholníkový pilier s rokajovými ozdobami, zakončený volútovou hlavicou, na ktorej tróni Svätá Trojica – Otec, Syn a Duch Svätý, podľa ktorej dostal stĺp pomenovanie. Na čelnej strane je osadená Immaculata, sv. Urban a sv. Florián, na opačnej severnej strane sv. Róchus. Svätci mali – ako to hovorí text stĺpa – ochraňovať mesto pred ohňom, morom, krupobitím a od všetkého zlého.

Trojičný stĺp viackrát opravovali a nakoniec boli plastiky vymenené za súčasné kópie.