0041-DSC02506

Tesárska roklina a dúpence - tip na výlet

Prinášame vám tip na príjemné strávenie rodinného poobedia v uprostred prírody formou nenáročnej turistickej aktivity.

Cesta k unikátnemu kaňonu Tesárskej rokliny

Cesta k unikátnemu kaňonu Tesárskej rokliny | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Tesárska roklina

Neďaleko obce Hontianske Tesáre sa nachádza prírodná pamiatka Tesárska roklina. Slúži ako ukážka sedimentácie v podmienkach delty a zároveň dokumentuje eróznu schopnosť vody v spojitosti s tektonikou a odolnosťou hornín. Unikátny kaňon je tvorený sedimentami vulkanického pôvodu. Tieto horniny sú pomerne slabo odolné, najmä voči vodnej erózii.

V týchto horninách bolo vytvorené jedinečné, aj keď krátke, kaňonovité údolie. Unikátna je na stene zaznamenaná chaotická sedimentácia v delte miestneho pratoku. Je tu vidieť ukážkové krížové zvrstvenie.  Je to doklad o tom, že v tejto oblasti bolo pravdepodobne plytké more.

Zdroj: www.hontiansketesare.sk

Dvojdierka - tesárske dúpence

Dvojdierka - tesárske dúpence | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Tesárske dúpence

V okolí Tesárskej rokliny si môžte pozrieť aj skalné skrýše, tzv. tesárske dúpence, ktoré mali slúžiť ako úkryty pred Turkami. Tieto prvý raz opísal v roku 1902 Andrej Kmeť (1841-1908), obdivovateľ prírody, vedec a turista, v diele Ďalšie výsku­my z obvodu Sitna. Názov dúpence podľa Andreja Kmeťa poukazuje na veľmi dávny pôvod dier vyrúbaných do mäkkého kameňa, pretože - ako uvádza - „náš ľud dávno už nepoužíva slovo dúpä o diere alebo jaskyni."    

Dúpence sú 5 až 6 metrov veľké a 180 až
200 centimetrov vysoké skalné izby, ktoré slúžili najpravdepodobnejšie ako skrýše obyvateľov pred Turkami.

Dvojdierka - tesárske dúpence

Dvojdierka - tesárske dúpence | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Miestna tradícia ich považuje ešte za staršie výtvory, ktoré mali byť úkrytmi ľudí a zásob pred Tatármi. Jedno z dúpeniec má centrálnu podkovovitú miestnosť, okolo Osemdierka, pohľad zo siedmej miestnosti na prvé dve. Tesárske dúpence neboli doteraz predmetom odborného vý­skumu, ich vek ani účel nie je jedno­značne určený.

Pohľad z prvej miestnosti Dvojdierky smerom von Osemdierka, štyri väčšie miestnosti. V slovníku miestnych obyvateľov dostali dúpence názov jednodierka, dvojdierka a osemdierka - vždy podľa počtu vysekaných skalných skrýš.

Nad dúpencami sa našli v minu­losti zvyšky kamenného muriva, o ktorom sa usudzovalo, že mohlo patriť zaniknutému kláštoru. Okrem ústnej tradície jeho existenciu nič ďalšie nedokladá
.

Zdroj: www.hontiansketesare.sk  

Urobte si výlet

My sme celú trasu prešli za vás. Nechajte sa inšpirovať. :)


Keď vidíte železničnú stanicu v Hontianskych Tesároch, tak ste už dobre :) | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Púť za krásami tesárskej rokliny začína pri železničnej stanici v Hontianskych Tesároch. Ak ste autom, tak vám na parkovanie dobre poslúži veľká odstavná plocha pred bývalým agrochemickým podnikom. 


Auto môžete zaparkovať na veľkej odstavnej ploche. | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Odtiaľ sa poberte nevyznačenou trasou pozdĺž železničnej trate, ktorú budete križovať po cca 800 m.


Cesta pozdĺž trate vhodná aj pre bicykle | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Železničná trať Hontianske Tesáre
Cesta vedie popri železničnej trati. | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Cesta k Tesárskej rokline
Cesta k Tesárskej rokline | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Pod hôrkou sa dostanete k rázcestiu.


Tu si môžete oddýchnuť. Alebo sa pobrať vľavo k Tesárskej rokline a osemdierke. | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Cesta je dobre označená. | Foto: Ing. Milan Ďuroch


K Tesárskej rokline sa môžete vybrať aj lúkou | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Odporúčame najskôr sa vybrať vľavo (či už lúkou, alebo lesom) a dostanete sa k najskôr k tzv. osemdierke a o kúsok ďalej k samotnému kaňonu.


Cieľ cesty je prístupný aj na bicykloch. | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Cesta k osemdierke si vyžaduje určitú fyzickú zručnosť a zdatnosť.


Toto prejdete hravo :) | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Pri jej zdolávaní si dávajte pozor.


Tu je to už náročnejšie :) | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Osemdierka je vytesaná do skaly asi 20 m nad úrovňou terénu, v ktorej je vysekaných do pieskovca osem komôrok, z nich štyri akoby pre dospelých a štyri pre deti.


Osemdierka | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Steny pokrývajú rôzne kresby a nápisy, mnohé však zo súčasnosti, takže sa ťažko rozpoznáva pôvodná výzdoba.


Nápisy na stenách | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Keď zdoláte osemdierku, pokračujte ďalej ku kaňonu samotnej Tesárskej rokliny:


Cesta lesom k Tesárskej rokline | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Tesárska roklina
Tesárska roklina | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Tesárska roklina
Tesárska roklina | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Tesárska roklina

Tesárska roklina | Foto: Ing. Milan ĎurochFoto: Ing. Milan Ďuroch


Tesárska roklina
Tesárska roklina | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Tesárska roklina
Tesárska roklina | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Tesárska roklina
Tesárska roklina | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Tesárska roklina
Tesárska roklina | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Tesárska roklina
Tesárska roklina | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Cestou naspäť môžete zvoliť príjemnú prechádzku lesom. Míňať budete rázcestie a postupne sa dostanete k dvojdierke a jednodierke.

Prechádzka lesom

Prechádzka lesom | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Prechádzka lesom

Prechádzka lesom | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Určite sa nestratíte :)

Určite sa nestratíte :) | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Dvojdierka ukrytá v stromoch

Dvojdierka ukrytá v stromoch | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Cesta do dvojdierky

Cesta do dvojdierky | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Cesta do dvojdierky
Cesta do dvojdierky | Foto: Ing. Milan Ďuroch


V dvojdierke
V dvojdierke | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Dvojdierka
Dvojdierka | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Do jednodierky sme sa neodvážili
Do jednodierky sme sa neodvážili. | Foto: Ing. Milan Ďuroch


Prajeme vám pekný zážitok. ;)