0013-DSC04071

V Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine sa uskutočnil predaj 0-eurovej bankovky

Oddelenie kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Krupine zabezpečilo prípravu a predaj bankovky s nulovou nominálnou hodnotou k 200. výročiu narodenia Andreja Braxatorisa-Sládkoviča. Predaj sa uskutočnil v sobotu dňa 27. júna 2020 od 9.00 do 16.00 hodiny v priestoroch Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine. 


Foto: Milan Ďuroch

Múzeum Andreja Sládkoviča však záujemcovia a náruživí zberatelia obliehali už od pondelka. Ako prvý prišiel zberateľ z Kežmarku.


Záujemcovia o bankovku prichádzali už niekoľko dní vopred. | Foto: Milan Ďuroch

V utorok nasledovali ďalší a v stredu sa ich pred múzeom sústreďovalo už okolo 25.


Foto: Milan Ďuroch

Vo štvrtok sa ich počet strojnásobil a v piatok pri múzeu a v okolí prebývalo a stanovalo cca 200 zberateľov.


Foto: Milan Ďuroch

A v nasledujúci deň prišli do Krupiny ďalší zberatelia, ktorí vytvorili živého hada takmer až po sochu A. Sládkoviča v mestskom parku. 


Foto: Milan Ďuroch

V sobotu ráno pracovníci oddelenia kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Krupine pripravili všetko potrebné – vystavili baner pred bránu, veľkorozmernú bankovku s motívom A. Sládkoviča v podbrání múzea a predaj sa mohol začať. 


Foto: Milan Ďuroch

Do podbránia boli postupne púšťaní záujemcovia a do miestnosti maximálne po 2 pri dodržaní všetkých hygienických opatrení (dezinfekcia a rúško), pričom zamestnanci odd. kultúry predávali bankovky. 


V podbrání sa ľudia fotografovali s vystavenou bankovkou | Foto: Milan Ďuroch


Predaj bankoviek v priestoroch múzea | Foto: Milan Ďuroch

Najväčší záujem bol o 10,- EUR set, teda špeciálne autorské vydanie bankovky s reliéfom podpisu autora výtvarného návrhu Jozefa Česlu z Kežmarku, ktoré bolo vložené do papierového obalu so stručným textom o Sládkovičovi. Jeho autorom je historik múzea M. Lukáč, ktorý tiež spolupracoval pri príprave podkladov bankovky (fotografia múzea).


Foto: Milan Ďuroch

V predaji ostalo takmer 170 kusov, pričom ďalšie veľmi žiadané boli bankovky s prítlačou anniversary (tzv. výročné), ktoré sa odlišovali od štandardných špeciálnou slepotlačou viditeľnou oproti svetlu či pod UV žiarením a s voľným okom viditeľnými 5 hviezdičkami. Tie boli v predaji v počte takmer 1000 kusov.


Foto: Milan Ďuroch

Zamestnanci mesta návštevníkom ponúkli možnosť vybrať si ročníky (1940 – 2020).


Foto: Milan Ďuroch

Do konca predajnej doby (do 16.00 hodiny) sa vypredal takmer celý náklad, ktorý bol k dispozícii, pričom na dopredaj ostalo približne 250 kusov. 


Foto: Milan Ďuroch

Vytlačenie a dodanie bankovky pre mesto Krupina zabezpečila firma Nunofia, s.r.o. Banská Bystrica.Vzhľadom na to, že sa bankovky v priebehu troch dní vypredali, mesto Krupina plánuje vydať dotlač s cieľom pripraviť pre záujemcov dlhodobo dostupný a krásny suvenír reprezentujúci Andreja Braxatorisa Sládkoviča – osobnosť mesta Krupina, regiónu Hont i celého Slovenska.